Odliczenia podatkowe dla firm jednoosobowych w Norwegii

Feb 3, 2023

Odliczenia podatkowe dla firm jednoosobowych w Norwegii

Masz firmę w Norwegii i przygotowujesz się do złożenia rozliczenia podatku w Skatteetaten? Zapewne zastanawiasz się, jak obniżyć swój podatek. W tym celu przygotowaliśmy artykuł, który pokaże co i na jakich zasadach możesz wliczyć w koszty prowadzenia działalności w Norwegii. Pamiętaj, aby Twoje firmowe wydatki były udokumentowane rachunkiem lub fakturą. Wydatki w wysokości 10000 NOK lub większe, muszą być opłacone elektronicznie, aby otrzymać odliczenie.

Jakie koszty podlegają odliczeniu?

Kosztem jest wszystko to, na co wydajemy nasze środki pieniężne w związku z prowadzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem naszego źródła dochodu. Prowadzenie działalności do osiągania przychodów wymaga ponoszenia kosztów. Koszty te obniżają Twój dochód, dlatego ważne jest, żebyś wiedział, co możesz odliczyć od podatku.

Koszty firmy są zależne od formy prowadzonej działalności oraz usług, które świadczysz. W tym artykule skupimy się na kosztach prowadzenia działalności jednoosobowych (Enkeltpersonforetak).

Koszty stałe i zmienne

Koszty stałe są to koszty ponoszone regularnie, najczęściej miesięcznie lub tygodniowo. Łatwo jest więc je przewidzieć.

Do kosztów stałych należą:

 • Koszty biura. W sytuacji, gdy Twoje biuro mieści się w oddzielnym budynku, które nie jest Twoim mieszkaniem, to wszystkie koszty związane  z utrzymaniem tego lokalu możesz odpisać od podatku.
  • Gdy siedzibę Twojej firmy stanowi lokal, który wynajmujesz, możesz odpisać od podatku koszty, które ponosisz w związku z wynajmem. Wszystkie więc koszty prądu, najmu, Internetu itp.  uznajesz za swój koszt.
  • Co w sytuacji, gdy masz biuro w domu? Aby móc wliczyć koszty biura w domu, musisz mieć osobne pomieszczenie na Twoje biuro. To znaczy, że nie możesz na biuro przeznaczyć części salonu, czy części innego pomieszczenia. Biuro w domu musi mieć więc swoje wejście, a także nie może posiadać mebli wypoczynkowych typu łóżko/wersalka. Takie biuro w domu powinno być dostępne dla klientów.
  • Koszty biura w domu odliczamy proporcjonalnie do powierzchni. Jeśli pomieszczenie Twojego biura zajmuje np. 20% powierzchni domu, a 80% powierzchni zajmuje Twój dom, możesz odliczyć od podatku 20% kosztów wynajmu tego domu. W ten sam sposób możesz odliczyć inne wydatki jak np. prąd, gaz, sprzątanie. Jeśli Twoje biuro zużywa więcej energii, wtedy możesz odliczyć od podatku procentowo większą kwotę wydatków za prąd. Aby to zrobić, należy zakupić licznik prądu. Zobacz więcej na temat odliczeń na domowe biuro.
 • Koszty poniesione na rozkręcenie działalności do 5 lat wstecz.
 • Koszty telefonu i Internetu.
 • Dobrowolne ubezpieczenia w NAV.
 • Rozliczenie samochodów.

Koszty zmienne są to koszty uzależnione od profilu działalności, jaką prowadzisz, są to tak zwane koszty bezpośrednie,  powiązane z tym, w jaki sposób zarabiasz w firmie, należą do nich:

 • Koszty, które generują przychód, czyli np. materiały, półprodukty, towary do dalszej odsprzedaży,  oraz koszty związane z nimi, czyli na przykład dostawa zamówionych produktów.
 • Urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.
 • Podróże firmowe. Konieczne jest udokumentowanie fakturą wystawioną na firmę. Dobrze jest sporządzić dokumentację celu, miejsca pobytu, transportu itp.
 • Koszty reprezentacyjne, jak np. kolacja biznesowa z klientem. Na fakturze warto zaznaczyć czego konkretnie dotyczyło dane spotkanie biznesowe.
 • Materiały biurowe. Tutaj w koszty możesz wliczyć kupno drukarki, laptopa, sprzętu biurowego, materiałów  biurowych i mebli biurowych.
 • Materiały budowlane, które odsprzedajemy klientowi.
 • Marketing i materiały reklamowe, tj. ulotki, plakaty, banery ale także reklamę w Internecie.
 • Koszty wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi, zaliczki na podatek zapłacone w jego imieniu oraz podatki pracodawcy.
 • Koszty poniesione z obowiązkowymi ubezpieczeniami.
 • Koszty wynajmów maszyn, samochodów.

Koszty pośrednie, które nie wiążą się bezpośrednio z zyskiem, ale są niezbędne do zabezpieczenia zysku albo do utrzymania tego zysku.

 • Szkolenia, jak np. nauka języków, gdy ten język jest niezbędny do prowadzenia działalności oraz wszystkie narzędzia, które wliczają się do podniesienia Twoich kompetencji w zakresie działalności Twojej firmy.
 • Odliczenia za usługi łączności elektronicznej, z których korzystasz w biznesie. Dotyczy to na przykład telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, Internetu. Nie zawsze w całości będziesz mógł odliczyć rachunki telefoniczne czy za Internet. Istnieje domniemanie, że taki telefon używany jest także do celów prywatnych, tak samo do celów prywatnych możemy korzystać z Internetu.  Jeśli Twój telefon jest stacjonarny i cały czas jest na wyposażeniu biura lub jeśli połączenie internetowe jest wykorzystywane tylko w miejscu, w którym prowadzisz biuro, wówczas w całości możesz odliczyć rachunek telefoniczny czy internetowy od podatku.
 • Od podatku możesz odliczyć także koszty, które ponosisz od podwykonawców. Mogą być na przykład to koszty prowadzonej księgowości.

samochód prywatny i firmowy – jak odliczać koszty?

Możesz odliczyć od podatku koszty związane z posiadaniem i używaniem samochodu, którego używasz do działalności gospodarczej. Może to być także samochód leasingowy.

To, z jakich odliczeń będziesz mógł korzystać, będzie zależało od tego, czy używasz samochodu wyłącznie do celów firmowych, czyli tylko dla potrzeb prowadzonej działalności, czy także używasz samochodu prywatnie.

Samochód, który wykorzystujesz wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, uznajesz za majątek firmowy. Możesz odliczyć koszty, które ponosisz na użytkowanie tego samochodu w całości. Czyli odliczasz paliwo, koszty napraw, ubezpieczenie.  Takim samochodem nie powinieneś poruszać się w prywatnych celach. Nie możesz także poruszać się samochodem firmowym z domu do pracy i z pracy do domu.

Jeśli korzystasz z samochodu zarówno służbowo, jak i prywatnie, prawo do odliczenia będzie zależeć od tego, czy samochód jest zdefiniowany jako środek trwały, czy jako samochód prywatny.

Używanie samochodu prywatnego do celów firmowych. Jeśli jeździsz samochodem prywatnym i przejeżdżasz w związku z pracą mniej niż 6000 km. Twój samochód jest traktowany jako prywatny. Możesz wówczas ubiegać się o odliczenie w wysokości 3,50 NOK za każdy przejechany kilometr w celach biznesowych. Powinieneś to udokumentować na zasadzie prowadzenia dziennika jazdy/księgi pojazdu. W dzienniku zapisujesz datę, opis trasy (z-do), powód jazdy i liczbę kilometrów na jazdę. W tej sytuacji nie możesz odliczyć innych kosztów, które generuje Twój samochód, jak kosztów naprawy czy paliwa. Możesz natomiast odliczyć koszty opłat parkingowych, bramek czy kosztów przepływu promem.

ODLICZENIA UBEZPIECZEŃ Z NAV

Jeśli ponosisz koszty na własny program emerytalny, dodatkowe świadczenia z tytułu zasiłku chorobowego lub ubezpieczenia rentowego i wypadkowego, możesz być uprawniony do odliczenia. Więcej na ten temat poczytasz na stronie Skatteetaten.

Potrzebujesz pomocy przy rozliczeniach firmy w Norwegii? Zgłoś się do naszych specjalistów, aby uzyskać kompleksowe wsparcie! 

Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności? Możesz liczyć na pomoc naszych specjalistów, którzy na co dzień pracują z przedsiębiorcami, pomagając im w prowadzeniu ich biznesu. Zajmujemy się m.in. administracją firm, rozliczeniami podatkowymi. Zobacz więcej naszych usług, które pomogą Ci w prowadzeniu Twojej firmy w Norwegii.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK