Permittering w Norwegii

Nov 30, 2023

PERMITTERING W NORWEGII – PRZESTÓJ W PRACY – AKTUALNE INFORMACJE NA ROK 2023

W tym artykule omówimy najnowsze informacje na temat permitteringu w Norwegii na rok 2023, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania i dostarczając praktycznych porad zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Permittering, czyli tymczasowe zwolnienie z pracy, jest rozwiązaniem, które pozwala na tymczasowe zawieszenie obowiązków pracowniczych, jednocześnie zwalniając pracodawcę z obowiązku wypłacania wynagrodzenia.

Dla pracodawcy, permittering jest narzędziem, które pozwala na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach, gdy działalność firmy jest tymczasowo ograniczona lub wstrzymana.

Przykładowo, może być spowodowana brakiem zamówień, pełnym magazynem, praktycznymi przeszkodami w pracy, wypadkami i innymi sytuacjami.

Dla pracownika, permittering oznacza przerwę w pracy, podczas której nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, ale może mieć prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych dagpenger na cały okres permitteringu lub jego części.

W przypadku, gdy jest jasne lub bardzo prawdopodobne, że permittering stanie się stały, powinno być użyte wypowiedzenie.

PERMITTERING – PRAWA I OBOWIĄZKI DLA PRACODAWCY

Jako pracodawca w Norwegii, możesz skorzystać z rozwiązania znanego jako permittering, czyli tymczasowe zwolnienie z pracy. Jest to możliwe, gdy Twoja firma napotyka trudności, takie jak brak zleceń.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o permitteringu, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim, musisz poinformować swoich pracowników o planowanym permitteringu na 14 dni przed jego rozpoczęciem. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak nagłe zmiany w sytuacji firmy, ten okres może zostać skrócony do 2 dni.

Zazwyczaj pracownicy z najkrótszym stażem pracy są pierwszymi, którzy zostają wysłani na permittering. Niemniej jednak mogą istnieć sytuacje, w których pracownik z dłuższym stażem, ale posiadający unikalne umiejętności, będzie niezbędny dla funkcjonowania firmy.

Pamiętaj, że permittering może trwać maksymalnie 26 tygodni w ciągu 18 miesięcy. To ważne ograniczenie, które musisz mieć na uwadze podczas planowania swojej strategii permitteringu.

Wszystkie te zasady są regulowane przez prawo pracy w Norwegii i umowy zbiorowe. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Dlatego zarówno Ty, jak i Twoi pracownicy, powinni być dobrze zaznajomieni z prawami i obowiązkami związanymi z permitteringiem. W dalszej części tego artykułu omówimy te kwestie bardziej szczegółowo.

Jeśli Twoja firma boryka się z redukcją pracy w okresie zimowym i napotykasz trudności w utrzymaniu pełnych etatów dla pracowników, rozważ skorzystanie z wysłania pracowników na permittering. Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z permitteringiem, skontaktuj się z nami, przygotujemy potrzebną dokumentację do wysyłania pracowników na to postojowe oraz omówimy z Tobą najlepsze rozwiązania.

POWIADOMIENIE O PERMITTERINGU: KLUCZOWE ELEMENTY I PROCEDURY

Jeśli planujesz wysłać swoich pracowników na permittering, musisz poinformować każdego z nich o tym zamiarze. Informacja ta powinna być przekazana za pomocą dokumentu znanego jako permitteringsvarsel. Ten dokument jest formalnym powiadomieniem o planowanym permitteringu, a jego właściwe wypełnienie i dostarczenie jest kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia tego procesu.

Powiadomienie o permitteringu powinno zawierać następujące informacje:

 1. Powód permitteringu: Musisz jasno określić, dlaczego pracownik zostaje wysłany na permittering. Najczęstszym powodem jest brak zleceń dla firmy w jakimś okresie czasu.
 2. Data powiadomienia o permitteringu: Powiadomienie o permitteringu powinno zawierać datę, kiedy pracownik został poinformowany o planowanym permitteringu.
 3. Data rozpoczęcia permitteringu i czas jego trwania: Musisz podać datę, kiedy permittering ma się rozpocząć, oraz jak długo ma trwać.
 4. Imię i nazwisko pracownika: Powiadomienie o permitteringu powinno zawierać pełne imię i nazwisko pracownika.
 5. Wymiar etatu: Musisz określić, czy pracownik zostaje wysłany na permittering w wymiarze całego etatu, czy tylko w jakimś procencie.
 6. Podpis pracodawcy: Powiadomienie o permitteringu musi być podpisane przez pracodawcę.

Posiadając takie powiadomienie o permitteringu i umowę o pracę, pracownik ma prawo zgłosić się do NAV i zarejestrować jako osoba bezrobotna. Może też wnioskować o dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych.

ROLA PRACODAWCY I SYSTEMU ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH DAGPENGER

Na początku permitteringu, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wynagrodzenia pracownika przez pierwsze 15 dni roboczych. Po upływie tego czasu NAV przejmuje odpowiedzialność za wynagrodzenie pracownika, pod warunkiem, że pracownik ma prawo do tzw. dagpenger, czyli zasiłku dla bezrobotnych. Dagpenger wynosi 62,4% dochodu z ostatnich 12 miesięcy lub 62,4% średniego dochodu z ostatnich 3 lat, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Maksymalna kwota dagpenger wynosi jednak 6G (G to jednostka używana w Norwegii do określania limitów zasiłków i emerytur, gdzie 1G to roczny wzrost płac).

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY STARAĆ SIĘ O DAGPENGER?

Dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych, jest formą wsparcia finansowego dostępnego dla osób, które straciły pracę lub zostały tymczasowo zwolnione z pracy (permitterowane) w Norwegii.

Aby ubiegać się o dagpenger, musisz spełnić szereg warunków:

 1. Wymiar permitteringu: Musisz zostać permitterowany w wymiarze co najmniej 50%. Oznacza to, że twoje godziny pracy muszą zostać zmniejszone o co najmniej połowę.
 2. Dochód: Musisz zarobić co najmniej 177 930 NOK brutto w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub co najmniej 355 860 NOK brutto w ciągu ostatnich 3 lat.
 3.  Wiek: Musisz mieć mniej niż 67 lat.

Poza powyższymi warunkami musisz również spełnić następujące kryteria:

 • Musisz zarejestrować się jako poszukujący pracy.
 • Musisz mieszkać w Norwegii i być objęty norweskim ubezpieczeniem społecznym.
 • Musisz składać formularz dotyczący statusu zatrudnienia (meldekort) co 14 dni.
 • Musisz być aktywnym poszukiwaczem pracy, co może obejmować uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez NAV, aktywne wysyłanie CV i inne zadania określone przez NAV.

Pamiętaj, że spełnienie wszystkich tych warunków nie gwarantuje otrzymania dagpenger. Ostateczna decyzja należy do NAV i może zależeć od wielu czynników, w tym od przyczyny twojego bezrobocia lub permitteringu.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek zostanie poprawnie złożony, co przyspieszy wypłacenie zasiłku dagpenger, możesz zlecić to nam. Wystarczy, że zakupisz u nas usługę złożenia wniosku o dagpenger.

PRACA PODCZAS PERMITTERINGU I OBOWIĄZKI WZGLĘDEM NAV

Czy możesz pracować podczas permitteringu?

Tak, podczas permitteringu możesz pracować. Jeśli pracujesz nieprzerwanie do 6 tygodni, nie utracisz prawa do zasiłku. Jeśli będziesz pracować dłużej niż 6 tygodni, zasiłek zostanie wstrzymany. Jeśli jednak pracujesz w wymiarze mniejszym niż 50% permitteringu, możesz pracować przez cały okres trwania permitteringu.

Czy masz jakieś obowiązki względem NAV?

Tak, mając status bezrobotnego i pobierając dagpenger, masz pewne obowiązki względem NAV. Co dwa tygodnie musisz wypełniać meldekort, w którym informujesz urząd o swojej sytuacji zawodowej. Musisz przebywać na terenie Norwegii podczas pobierania zasiłku, a każdy wyjazd poza Norwegię musisz odznaczyć w meldekort i za ten okres nie otrzymasz świadczenia.

PERMITTERING NA ZWOLNIENIU CHOROBOWYM

Gdy znajdujesz się na zwolnieniu lekarskim, pracodawca ma prawo wysłać Cię na permittering, czyli tymczasowo zawiesić Twoją umowę o pracę. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności podlegasz rozliczeniom z tytułu chorobowego. To oznacza, że do momentu pełnego wyzdrowienia, Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z zasadami dotyczącymi zwolnienia lekarskiego.

Gdy już wyzdrowiejesz, podlegasz rozliczeniom z tytułu dagpenger, czyli zasiłku dla tymczasowo zwolnionych z pracy. Pamiętaj, aby złożyć wniosek o dagpenger po otrzymaniu permitteringsvarsel, czyli oficjalnego zawiadomienia o permiterowaniu od pracodawcy. Wniosek ten jest niezbędny do uzyskania wsparcia finansowego w formie dagpenger.

CZY NAV MOŻE ZAPROPONOWAĆ CI INNĄ PRACĘ PODCZAS PERMITTERINGU?

Będąc na permitteringu, NAV może wymagać, abyś aktywnie poszukiwał innej pracy. Może to być związane z aktywnym prowadzeniem planu działań (aktivitetsplan) na twojej stronie NAV.

NAV może również zaoferować Ci inną pracę, czasową lub stałą. Jeśli nie chcesz przyjąć oferowanej pracy, musisz uzasadnić swoją odmowę. Pamiętaj, że odrzucenie oferty pracy bez uzasadnienia może wpłynąć na twoje świadczenia z NAV.

Podczas permitteringu, Twoim obowiązkiem jest aktywne poszukiwanie pracy i utrzymanie gotowości do podjęcia nowego zatrudnienia. NAV jest tutaj, aby Ci pomóc, oferując wsparcie i możliwości, które mogą pomóc Ci znaleźć nową pracę. Pamiętaj, że Twoja sytuacja jest unikalna, a NAV dostosowuje plan działań do indywidualnych potrzeb i okoliczności.

Plan działań (aktivitetsplan) jest narzędziem, które NAV wykorzystuje do współpracy z Tobą w celu znalezienia odpowiednich działań i usług, które pomogą Ci znaleźć pracę. Ten plan jest dostosowywany do twojej sytuacji, twoich celów i twoich potrzeb. Może obejmować różne działania, takie jak kursy szkoleniowe, praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe, wsparcie dla zdrowia psychicznego i wiele innych, w zależności od twojej sytuacji.

Chcesz złożyć wniosek o dagpenger, ale nie bardzo wiesz jak? Zostaw to nam. Złożymy Twój wniosek o dagpenger w NAV zgodnie z obowiązującymi przepisami, co umożliwi Ci szybsze uzyskanie świadczenia.

Jeśli już jesteś na permitteringu, zadbaj o to, aby NAV nie upomniał się o wypłacone pieniądze. Nasza oferta również zawiera wsparcie dla pobierających już dagpenger. Pomagamy w spełnianiu wymogów wobec NAV zgodnie z najnowszymi wytycznymi, co pozwoli zaoszczędzić Twój czas i uniknąć skomplikowanych procedur oraz formalności. Dzięki temu unikniesz również stresu związanego z obawą, że coś może zostać pominięte, a NAV zwróci się o zwrot wypłaconych środków.


0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK