Wniosek do gminy o zmianę przeznaczenia pomieszczenia w budynku mieszkalnym wraz z rysunkiem

14000 kr