Wniosek o utrzymanie zasiłku dagpenger przy otwarciu własnej działalności

1100 kr

pozostałe dodatkowe usługi płatne oddzielnie.