Wniosek o utrzymanie zasiłku dagpenger przy otwarciu własnej działalności

2400 kr

pozostałe dodatkowe usługi płatne oddzielnie.