Zgłoszenie upadłości firmy przez pracownika/calosc

3000 kr