Umowa pozyczki miedzy firma a innym podmiotem

600 kr