Umowa pożyczki miedzy firmą a innym podmiotem od 750 kr