Ulga podatkowa na dziecko w Norwegii

gru 7, 2022

Ulga podatkowa na dziecko w Norwegii

Przy rozliczeniu podatku dochodowego w Norwegii możesz skorzystać z różnych ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga rodzicielska. Na jakich zasadach możesz z niej skorzystać? Jaką kwotę i jakie wydatki możesz odliczyć od podatku?

Odliczenie jest ograniczone do 25 000 NOK na jedno dziecko w wieku poniżej 12 lat i dodatkowo 15 000 NOK na każde kolejne dziecko. W przypadku, jeśli masz troje dzieci w wieku poniżej 12 lat, możesz ubiegać się o odliczenie kosztów w wysokości 55 000 NOK, nawet jeśli cała kwota dotyczy opieki tylko nad jednym z dzieci.

Co możesz odliczyć od podatku?

 • Wydatki związane z opieką nad dzieckiem przez osoby trzecie jak opiekunka, żłobek i przedszkole.
 • Program zajęć pozalekcyjnych, np. grupy sportowe, taneczne, teatralne itp.
 • Dodatkowe koszty podróży za transport do opiekunek.
 • Opłata za zorganizowanie usług opiekuńczych.
 • Opieka nad starszymi dziećmi w przypadku, gdy dziecko ma szczególną potrzebę opieki lub wychowania, tutaj potrzebne jest zaświadczenie od lekarza do okazania, jeśli poprosi o to Urząd Podatkowy (Skatteetaten)

Jaka stawka w przypadku odliczeń za przejazdy?

Przy dodatkowych kosztach podróży za transport do opiekunek stosujesz taką samą stawkę jak w przypadku odliczeń za przejazdy między domem a pracą.

Kiedy obowiązuje odliczenie kosztów zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych?

Prawo do odliczenia kosztów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dotyczy zajęć pod patronatem klubów i stowarzyszeń prowadzących zajęcia z zakresu sportu, teatru, zespołu muzycznego, chórków dziecięcych, szkoły kulturalnej itp.

Warunkiem odliczenia kosztów jest stworzenie programu jako pełnoprawnej alternatywy dla programu zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej, zarówno pod względem czasu, jak i regularności.

Kiedy nie obowiązują odliczenia od zajęć pozalekcyjnych?

Jeśli zajęcia odbywają się w weekend lub wieczorem, lub tylko w czasie wakacji, nie stosuje się odliczenia.

Opieka nad dziećmi starszymi — Wymogi dokumentacyjne

Podczas dokonywania odliczenia od podatku nie musisz przesyłać dokumentacji, ale musisz być w stanie dostarczyć dokumentację, jeśli poprosi o to Skatteetaten.

Jeśli odliczasz koszty opieki nad dziećmi w wieku 12 lat lub starszymi ze względu na szczególną opiekę i wychowanie, to taka konieczność musi być udokumentowana zaświadczeniem od lekarza, opiekuna dziecka lub podobnym.

W przypadku paszportu i kosztów opieki, które nie są wypełnione w zeznaniu podatkowym, należy to udokumentować oryginalnymi dowodami, na których należy podać imię i nazwisko oraz adres odbiorcy.

W przypadku roszczenia o potrącenie na paszporty i opiekę nad dziećmi w wieku 12 lat lub starszymi ze względu na szczególną opiekę i wychowanie, konieczność musi być udokumentowana zaświadczeniem od lekarza, opiekuna dziecka lub podobnym.

Wymagane jest, aby wydatki przekraczające 10 000 NOK rocznie były opłacane za pośrednictwem banku lub w formie potrącenia z wynagrodzenia, aby móc otrzymać potrącenie. Musisz być w stanie udokumentować płatność za pomocą wyciągu bankowego lub odcinka wypłaty.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat odliczeń podatkowych w Norwegii, zapraszamy do umówienia konsultacji z nami.  Przeanalizujemy Twoją sytuację i przedstawimy Ci, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać.  

Zobacz nasze pozostałe usługi w zakresie rozliczenia podatkowego.

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK