Zmiany w norweskim prawie pracy, o których powinieneś wiedzieć

maj 17, 2024

Od 1 lipca 2024 roku w Norwegii wchodzą w życie istotne zmiany w prawie pracy, które wprowadzają nowe wymogi dla umów o pracę, zwiększają prawa pracowników tymczasowych i zatrudnionych na niepełnym etacie oraz modyfikują zasady dotyczące okresów próbnych.

ISTOTNE AKTUALIZACJE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

1)        Nowe wymagania dotyczące umów o pracę: Od 1 lipca 2024 roku, dla nowo nawiązanych stosunków pracy, czyli tych, które rozpoczną się po tej dacie, umowy o pracę będą musiały zawierać więcej szczegółowych informacji. Istniejące umowy o pracę będą musiały zostać zaktualizowane tylko na żądanie pracownika.

2)        Skrócenie czasu na podpisanie umowy o pracę: Umowa o pracę powinna być przedstawiona pracownikowi jak najszybciej, ale nie później niż siedem dni po rozpoczęciu pracy. W przypadku stosunków pracy trwających krócej niż jeden miesiąc lub w przypadku wynajmu pracowników, nadal będzie obowiązywał wymóg natychmiastowego zawarcia pisemnej umowy o pracę.

Obecnie, pracodawcy muszą dostarczyć pisemną umowę o pracę jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy, jeśli stosunek pracy ma trwać dłużej niż miesiąc. Od 1 lipca 2024 roku, wymagania te ulegają zmianie. Pisemna umowa o pracę musi być dostarczona jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia pracy. To oznacza, że pracodawcy będą mieli tylko tydzień na sporządzenie umowy o pracę od momentu zatrudnienia.

3.        Aktualizacja umów na żądanie pracownika: Zmiany przepisów wprowadzają obowiązek aktualizacji istniejących umów o pracę zawartych przed 1 lipca 2024 roku na wniosek pracownika. Pracodawca musi dokonać aktualizacji w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku przez pracownika.

4.        Skrócony termin na uwzględnienie zmian w umowie o pracę: Zmiany w przepisach skracają czas na wprowadzenie zmian w umowie o pracę związanych z nowymi regulacjami. Od chwili wejścia w życie zmiany, pracodawca ma zaledwie miesiąc na dokonanie niezbędnych modyfikacji.

5.        Uprawnienia pracowników do bardziej przewidywalnych warunków pracy: Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat lub tymczasowo mają prawo żądać bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy. Pracownik może złożyć wniosek na piśmie, a pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jednakże, ta zmiana nie gwarantuje automatycznie poprawy warunków pracy, lecz daje pracownikom możliwość zgłoszenia swoich oczekiwań.

6.        Nowe wymogi dotyczące treści umowy o pracę: Przepisy szczegółowo określają, jakie informacje muszą być zawarte w umowie o pracę, obejmując między innymi miejsce pracy, opis stanowiska, czas pracy, długość przerw, wynagrodzenie, okres wypowiedzenia oraz świadczenia socjalne.

7.        Domniemanie stałego zatrudnienia i zakresu stanowiska: Wprowadzone zapisy dotyczące domniemania stałego zatrudnienia oraz zakresu stanowiska mają na celu zwiększenie przejrzystości. W przypadku braku odpowiednich informacji w umowie o pracę, przyjmuje się domyślnie, że zatrudnienie jest stałe, a zakres stanowiska jest zgodny z praktyką zawodową.

ELEMENTY UMOWY ZGODNE Z NOWYMI PRZEPISAMI PRAWA PRACY OD LIPCA 2024 ROKU:

 • Tożsamość stron: Należy precyzyjnie określić strony umowy, zawierając pełne dane pracownika oraz informacje dotyczące pracodawcy, takie jak nazwa firmy, adres siedziby i numer identyfikacji podatkowej.
 • Miejsce pracy: Umowa musi uwzględniać możliwość zmiany miejsca pracy lub samodzielnego wyboru przez pracownika. Dodatkowo, powinna zawierać adresy siedziby firmy lub miejsca prowadzenia działalności.
 • Opis pracy i przewidywany czas trwania zatrudnienia: Umowa powinna zawierać jasny opis obowiązków oraz przewidywany czas trwania zatrudnienia, szczególnie w przypadku umowy na czas określony.
 • Prawo do urlopu i wynagrodzenia urlopowego: Wymienić zasady dotyczące urlopu oraz inne możliwe nieobecności, wraz z ustaleniem sposobu obliczania i wypłaty wynagrodzenia.
 • Okresy wypowiedzenia i tryb rozwiązania stosunku pracy: Umowa powinna precyzyjnie określać procedury rozwiązania stosunku pracy oraz okresy wypowiedzenia.
 • Wynagrodzenie i czas pracy: Należy dokładnie określić elementy wynagrodzenia oraz warunki dotyczące czasu pracy, uwzględniając wszelkie specjalne godziny pracy i przerwy.
 • Informacje o układach zbiorowych: Jeśli istnieją, umowa powinna zawierać informacje o układach zbiorowych regulujących warunki pracy pracownika.
 • Tożsamość osoby zatrudniającej: W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, umowa musi zawierać informacje o najemcy.
 • Prawo do rozwoju umiejętności i świadczenia zabezpieczenia społecznego: Pracodawca powinien informować pracownika o możliwości rozwoju umiejętności oraz świadczeniach zabezpieczenia społecznego oferowanych przez firmę.

Istniejące umowy o pracę muszą zostać zaktualizowane na wniosek pracownika zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi. Pracodawcy powinni dostosować umowy o pracę do nowych przepisów, zapewniając ich zgodność z obowiązującym prawem.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OKRESÓW PRÓBNYCH:

Okres próbny dla pracowników tymczasowych nie może przekroczyć połowy czasu trwania stosunku pracy. Nie jest możliwe ustalenie nowego okresu próbnego, jeśli pracownik ma nadal zajmować to samo stanowisko lub stanowisko zasadniczo podobne do tego, które zajmował wcześniej w tym samym przedsiębiorstwie. Nowy okres próbny może być ustalony dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, o ile łączny czas zatrudnienia i nowy okres próbny nie przekraczają sześciu miesięcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW:

Nowe przepisy dotyczące prawa pracy, obowiązujące od 1 lipca 2024 roku, mają na celu zapewnienie większej ochrony i bezpieczeństwa dla pracowników. Nakładają one nowe wymogi dotyczące zawartości umów o pracę, skracają terminy i wprowadzają przepisy przejściowe dla stosunków pracy zawartych przed 1 lipca 2024 roku.

Pracownicy zatrudnieni na niepełny etat lub tymczasowo mają teraz prawo domagać się bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy. Na ich wniosek istniejące umowy o pracę muszą zostać zaktualizowane.

Dla pracodawców nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki. Muszą oni dostarczyć umowę o pracę jak najszybciej, lecz nie później niż siedem dni po rozpoczęciu zatrudnienia. Na wniosek pracownika, istniejące umowy o pracę muszą zostać zaktualizowane w ciągu dwóch miesięcy. Ponadto, pracodawcy muszą odpowiedzieć na wnioski pracowników dotyczące bardziej przewidywalnych i bezpiecznych warunków pracy w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przygotowania umowy, zatrudnienia na czas określony lub innych kwestii związanych z prawem pracy, skontaktuj się z nami.

Specjalizujemy się w obsłudze administracyjnej firm i jesteśmy na bieżąco z najnowszymi przepisami, co pozwala nam zapewnić najbardziej aktualne i precyzyjne informacje.

Uniknij niejasności lub nieporozumień, które mogą prowadzić do problemów prawnych. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby upewnić się, że Twoje działania są zgodne z prawem i służą najlepiej Twojemu biznesowi.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dziś i umów się na konsultacje. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK