Emerytura w Norwegii

sie 24, 2023

W Norwegii istnieją trzy filary emerytalne:

 1. Podstawowa emerytura norweska (Folketrygden) – emerytura w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.
 2. Obowiązkowa emerytura pracownicza (Obligatoryjna Tjenestepensjonsordning – OTP) – emerytura finansowana przez pracodawcę.
 3. Indywidualne ubezpieczenie emerytalne (Individuell Pensjonssparing – IPS) – dobrowolna emerytura oparta na prywatnym oszczędzaniu.

W tym artykule skoncentrujemy się na drugim filarze i przedstawimy, jakie obowiązki musi spełnić pracodawca, aby zapewnić swoim pracownikom pełne korzyści z obowiązkowej emerytury od pracodawcy (Obligatoryjna Tjenestepensjonsordning – OTP) oraz zachować zgodność z norweskim systemem ubezpieczeń społecznych.

OBOWIĄZKOWA EMERYTURA PRACOWNICZA OTP

Wszystkie firmy w sektorze prywatnym są zobowiązane do posiadania obowiązkowej emerytury pracowniczej (OTP) dla swoich pracowników, z co najmniej dwuprocentowymi oszczędnościami rocznie.  To oznacza, że jako pracodawca jesteś zobowiązany do odprowadzania składek emerytalnych nawet w przypadku, gdy zatrudniasz tylko jednego pracownika na pełen etat, lub nawet wtedy jeśli jego zatrudnienie jest na 75% etatu i nie ma on udziałów własnościowych.

W ramach OTP pracodawca odprowadza składkę od minimum 2% brutto od podstawy wynagrodzenia do 12G i przekazuje tę kwotę na specjalne konto emerytalne. Składka ta jest zależna od branży. Obowiązek odprowadzania składek emerytalnych jest od pierwszego dnia pracy i od pierwszej zarobionej korony.

Podsumowując:

Wszystkie firmy w sektorze prywatnym spełniające poniższe kryteria, są zobowiązane do posiadania programu emerytalnego o zdefiniowanej składce:

 1. Gdy firma zatrudnia co najmniej 1 pracownika na stanowisku, które stanowi ponad 75% wymiaru pracy i nie jest to pracownik posiadający udziały własnościowe (współwłaściciel firmy).
 2. Gdy firma zatrudnia co najmniej 2 pracowników na stanowiskach, które stanowią ponad 75% wymiaru pracy.
 3. Gdy firma zatrudnia pracowników w niepełnym wymiarze godzin, ale ich liczba łącznie przewyższa 2 pracowników zatrudnionych na pełny etat.

KTO JEST OBJĘTY NORWESKIM SYSTEMEM EMERYTALNYM?

Pracownicy, muszą być zarejestrowani w programie emerytalnym OTP od dnia rozpoczęcia pracy lub od spełnienia warunków opisanych poniżej.

 1. Wiek: Pracownik, który skończy 13 lat, może przystąpić do programu OTP.
 2. Obowiązkowe Ubezpieczenie Społeczne: Uprawnienie do uczestnictwa w programie OTP jest także uzależnione od posiadania obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.


Jeśli jesteś jedynym właścicielem firmy i nie zatrudniasz pracowników, to nie masz obowiązku OTP, jednak możesz podjąć decyzję, czy chcesz być członkiem systemu emerytalnego.

KONSEKWENCJE NIEOPŁACANIA SKŁADEK OTP

Jeśli Twoja firma podlega obowiązkowi OTP, to konieczne jest spełnienie tego obowiązku. Jeżeli firma nie dopełni go w wyznaczonym terminie, organ nadzoru może nakazać zawarcie umowy w określonym czasie. Nieterminowe działanie skutkuje nałożeniem kar pieniężnych w wysokości 250 NOK dziennie na pracownika. Taka kara obowiązuje za każdy dzień, w którym składka emerytalna na pracownika powinna być odprowadzana.

REJESTRACJA PRACOWNIKÓW W PROGRAMIE EMERYTALNYM

Rejestracja pracowników w systemie (OTP), czyli obowiązkowej emerytury od pracodawcy w Norwegii, odbywa się według określonych kroków i wymagań. Główne etapy procesu rejestracji to:

Weryfikacja spełnienia warunków: Przed zarejestrowaniem pracownika w systemie OTP, pracodawca musi upewnić się, że pracownik spełnia wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w tym programie.

Zgłoszenie do instytucji emerytalnej: Pracodawca jest zobowiązany do zarejestrowania pracownika w instytucji emerytalnej lub ubezpieczeniowej, która zarządza programem OTP. To ważny krok, ponieważ to instytucja będzie odpowiedzialna za prowadzenie rachunku emerytalnego pracownika i monitorowanie składek.

Dokumentacja i zgłoszenia: Po zarejestrowaniu pracownika, pracodawca musi dostarczyć odpowiednią dokumentację oraz zgłoszenia do instytucji emerytalnej. W tym procesie przekazywane są informacje dotyczące pracownika, takie jak dane osobowe, numer ubezpieczenia społecznego czy poziom wynagrodzenia.

Prowadzenie rachunku emerytalnego: Instytucja emerytalna zakłada indywidualny rachunek emerytalny dla każdego pracownika, na który są gromadzone składki. Rachunek ten służy do monitorowania i ewidencji oszczędności przeznaczonych na przyszłą emeryturę pracownika.

Regularne składki: Po zarejestrowaniu pracownika w systemie OTP, pracodawca ma obowiązek regularnego odprowadzania składek na rachunek emerytalny pracownika.

Warto pamiętać, że proces rejestracji pracowników w systemie OTP jest obowiązkowy a naruszenie go skutkuje finansowymi konsekwencjami dla pracodawcy. Ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu pracownikom do obowiązkowej emerytury od pracodawcy, dlatego też powinien być przeprowadzany zgodnie z norweskimi przepisami i wytycznymi instytucji emerytalnych.

Masz pytanie na temat obowiązkowej emerytury OTP dla swoich pracowników w Norwegii? Skontaktuj się z nami.

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK