Zasiłek chorobowy w Norwegii-Sykepenger

sty 19, 2023

Zasiłek chorobowy w Norwegii-Sykepenger

Choroba lub uraz wyklucza Cię z życia zawodowego? Możesz liczyć na otrzymanie zasiłku chorobowego Sykepenger. W ciągu pierwszych 16 dni choroby w Norwegii pracodawca wypłaca świadczenie chorobowe równe 100% Twojego wynagrodzenia, które otrzymałbyś za pracę w tym czasie. Po upływie 16 dni zasiłek chorobowy jest wypłacany przez NAV, a kwota zasiłku jest wyliczana na podstawie dochodu z ostatnich 3 miesięcy, przeliczonego na dochód roczny. Wysokość zasiłku chorobowego zależy od stopnia choroby, który jest wyrażony w procentach i może wynosić od 20% do 100%. Ostateczna kwota zasiłku chorobowego nie przekracza jednak sześciokrotności kwoty bazowej G.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy w Norwegii, trzeba przepracować u danego pracodawcy cztery tygodnie. Dopiero po tym okresie pracownik będzie uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego podczas zwolnienia lekarskiego.

Jakie jeszcze warunki musisz spełnić, aby skorzystać z zasiłku chorobowego?

 • Musisz posiadać ubezpieczenie społeczne.
 • Masz mniej niż 70 lat.
 • Jesteś chory lub uległeś wypadkowi i poniosłeś szkodę.
 • Byłeś w pracy przez co najmniej cztery tygodnie bezpośrednio przed zgłoszeniem choroby.

Egenmelding – nagłe zachorowanie

W sytuacji, gdy nagle zachorujesz, możesz powiadomić pracodawcę, że nie przyjdziesz do pracy. Jest to porównywalny do polskiego – urlop na żądanie. W Norwegii jest to dzień wolny od pracy, płatny przez pracodawcę i wchodzi on w skład wynagrodzenia chorobowego. Egenmelding możesz wziąć także, gdy zachoruje nagle Twoje dziecko, którym się opiekujesz. W Norwegii możesz skorzystać z egenmeldingu gdy opiekujesz się dzieckiem, które nie ukończyło 12 lat.

Podczas egenmeldingu otrzymasz wynagrodzenie chorobowe (sykelønn) w ramach okresu pracodawcy (arbeidsgiverperiode). Jeśli Twój egenmelding trwa już 4 dzień, Twój pracodawca może zażądać od Ciebie okazania zwolnienia lekarskiego. Pracodawca także ma prawo nie wyrazić zgody na egenmelding. Najczęściej dzieje się tak, gdy pracodawca może podejrzewać Cię, że Twój stan zdrowia pozwala na pracę, a Twoja prośba wynika z innych okoliczności. Może też zażądać zwolnienia od lekarza już pierwszego dnia Twojej nieobecności.

Co jeszcze jest ważne w przypadku egenmeldingu? – Możesz go wykorzystać maksymalnie cztery razy w roku przez okres trzech dni. Daje to łącznie prawo do 12 dni w ciągu dwunastu miesięcy, co oznacza, że nie bierze się pod uwagę wykorzystanych dni w roku kalendarzowym a w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Prawo do egenmeldingu przysługuje po przepracowaniu u danego pracodawcy co najmniej dwóch miesięcy, inaczej musisz przedstawić zwolnienie lekarskie, aby otrzymać wynagrodzenie chorobowe.

Zasiłek  chorobowy  z tytułu opieki zastępczej?

Jeśli jesteś freelancerem, otrzymujesz zasiłek chorobowy z tytułu opieki zastępczej. To samo dotyczy sytuacji, gdy otrzymujesz zasiłek opiekuńczy i nie jesteś zatrudniony przez pracodawcę.

Co jeszcze musisz wiedzieć o zasiłku chorobowym?

Prawo do zasiłku chorobowego zaczyna obowiązywać w dniu, w którym pracodawca został powiadomiony o chorobie, więc musisz powiadomić swojego pracodawcę tak szybko, jak to możliwe. Zgłaszasz więc egenmelding lub chorobowe.

Jeśli zachorujesz dłużej niż dni, w których zgłoszono egenmelding, musisz skontaktować się z lekarzem. Kręglarz lub terapeuta manualny może również wypisać Ci zwolnienie lekarskie na okres do 12 tygodni, jeśli powodem, dla którego nie możesz pracować, są problemy z układem mięśniowo-szkieletowym.

Zwykle zwolnienie lekarskie można otrzymać najwcześniej od daty dnia wizyty u lekarza. Jeśli nie umówisz się na wizytę tego samego dnia, dzień, w którym rozmawiałeś z lekarzem przez telefon, może zostać zaakceptowany jako początek zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku musisz umówić się na wizytę kilka dni po rozmowie telefonicznej.

Jak wnioskować o wypłatę sykepenger?

Najpierw przekazujesz swoje zwolnienie chorobowe swojemu pracodawcy. Logujesz się do Ditt sykevær na stronie https://tjenester.nav.no/sykefravaer i stąd wysyłasz zwolnienie lekarskie. W sytuacji, gdy otrzymałeś zwolnienie lekarskie w formie papierowej, po kilku dniach pojawi się ono również cyfrowo na Twoim profilu.

Po upływie okresu zwolnienia chorobowego składasz wniosek o zasiłek chorobowy. Otrzymasz wiadomość, gdy druk będzie gotowy do wypełnienia.
Musisz złożyć wniosek o zasiłek chorobowy, nawet jeśli pracodawca wypłaca Ci pensję podczas choroby, bo pracodawca żąda zwrotu pieniędzy od NAV na podstawie Twojej aplikacji.

Jeśli zwolnienie chorobowe trwa dłużej niż 31 dni, zostanie ono automatycznie podzielone i wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć przed upływem całej absencji chorobowej. Otrzymasz wiadomość, gdy wniosek będzie gotowy do wypełnienia. Możesz również sprawdzić, logując się do Ditt sykevær.

UWAGA: Wniosek o zasiłek chorobowy składasz tylko w jednej wybranej przez siebie formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli złożyłeś wniosek w formie elektronicznej, nie składasz już go w wersji papierowej.

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, musisz jak najwcześniej spróbować swoich sił w czynnościach związanych z pracą. Masz obowiązek podjąć taką działalność w ciągu ośmiu tygodni, jeśli to możliwe.

Lekarz zawsze musi ocenić, czy istnieją poważne medyczne powody, dla których musisz być nieobecny w pracy, zarówno na pierwszym zwolnieniu chorobowym, jak i później. Jeśli możesz wykonywać niektóre ze swoich zwykłych zadań w pracy, musisz mieć stopniowane zwolnienie lekarskie.

W ciągu czterech tygodni Ty i Twój pracodawca musicie stworzyć plan kontynuacji, który opisuje, w jaki sposób możesz wrócić do pracy tak szybko, jak to możliwe.

Zasiłek chorobowy od pracodawcy – wysokość sykepenger

Twój pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez pierwsze 16 dni kalendarzowych od pierwszego dnia absencji chorobowej włącznie. Liczą się wszystkie dni, nie tylko te, w których miałeś być w pracy.

Możesz otrzymywać od pracodawcy zasiłek chorobowy równy pełnemu wynagrodzeniu, ale nie masz prawa do podstawy zasiłku chorobowego, która przekracza 6-krotność podstawowej kwoty ubezpieczenia społecznego (G) z NAV.  Jednak niektórzy pracodawcy zapewniają zasiłek chorobowy w oparciu o podstawę zasiłku chorobowego, która przekracza 6G. Skontaktuj się z pracodawcą, aby dowiedzieć się, co obowiązuje w Twoim miejscu pracy.

Jeśli Twój pracodawca nie zatwierdzi zwolnienia chorobowego, możesz wystąpić do NAV o wypłatę zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni, czyli okres, w którym wypłaca pracodawca. NAV oceni wtedy, czy masz prawo do zasiłku chorobowego w tych dniach.

Zasiłek chorobowy z NAV

NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17 dnia, na podstawie odrębnej podstawy zasiłku chorobowego. Średni dochód z ostatnich trzech pełnych miesięcy kalendarzowych jest przeliczany na dochód roczny. Jeżeli ten roczny dochód różni się o więcej niż 25% od dochodu, który miałeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podstawa zasiłku chorobowego musi zostać ustalona na podstawie orzeczenia.

zmiana wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy?

Jeśli Twoje wynagrodzenie uległo trwałej zmianie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, dochód obliczany jest od momentu zmiany wynagrodzenia. Do podstawy zasiłku chorobowego wlicza się tylko dochód uzyskany z pracy. Wynagrodzenie urlopowe nie jest wliczone w podstawę ani wynagrodzenie za nadgodziny. Stałe nadgodziny, które są wymagane w Twojej umowie o pracę, są wliczone w podstawę.

W przypadku stopniowego (częściowego) zwolnienia chorobowego, masz prawo do zasiłku chorobowego w części, w której jesteś chory. Zasiłki chorobowe mogą być stopniowane od 100% do 20%.

NAV nie wypłaca zasiłku chorobowego w przypadku podstawy zasiłku chorobowego, która przekracza sześciokrotność podstawowej kwoty ubezpieczenia społecznego (G).

Zasiłki chorobowe z National Insurance Scheme mogą uprawniać do dodatku urlopowego. Zasiłek urlopowy otrzymujesz tylko za pierwsze 48 dni zasiłku chorobowego w roku zarobkowym.

Jak długo możesz otrzymywać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy możesz otrzymywać maksymalnie przez 52  tygodnie. Limit jest taki sam bez względu na to, czy jesteś całkowicie lub częściowo na zwolnieniu chorobowym.

Jeśli już wykorzystałeś 52  tygodnie zasiłku chorobowego, to do otrzymania kolejnego zasiłku musi minąć 26 tygodni pracy lub zasiłku weryfikacyjnego, zanim będziesz mógł ponownie otrzymać zasiłek chorobowy. (Istnieją pewne wyjątki dotyczące okresów zasiłku na wyjaśnienie pracy lub zasiłku wyrównawczego).

Jeśli wykorzystałeś w całości możliwość przebywania na zasiłku chorobowym, a zdrowie nadal nie pozwala wrócić Ci do pracy, możesz złożyć wniosek o zasiłek przejściowy – rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger – AAP).  Możesz zrobić to za pośrednictwem naszego biura.

Wniosek o arbeidsavklaringspenger (AAP) | Zasiłek przejściowy w Norwegii jest świadczeniem przyznawanym osobom zatrudnionym w Norwegii, które po wykorzystaniu 52 tygodni zwolnienia lekarskiego, nadal są niezdolne do wykonywania pracy.

Jeśli otrzymywałeś zasiłek chorobowy przez 52 tygodnie i nadal nie jesteś w stanie pracować z powodu choroby lub urazu, możesz mieć prawo do zasiłku z tytułu weryfikacji zatrudnienia lub renty inwalidzkiej.

Choroba na wakacjach

Jeśli zachorujesz przed lub w trakcie urlopu, możesz mieć prawo do przesunięcia dni urlopu.

Jeśli weźmiesz urlop w trakcie zwolnienia lekarskiego, Twoje wynagrodzenie chorobowe przestanie obowiązywać.

Zasiłek chorobowy a wiele miejsc pracy

Masz więcej niż jedną pracę? Jeśli przebywasz na zwolnieniu chorobowym z kilku prac, musisz mieć zwolnienie chorobowe na każdą z nich. Zasiłki chorobowe są obliczane na podstawie całkowitego dochodu.

Jeśli otrzymujesz zasiłek z tytułu domu zastępczego lub zasiłek opiekuńczy w połączeniu z innymi dochodami, liczy się to jako wiele prac.

Jeśli masz dochody zarówno jako freelancer, jak i jako pracownik, zasiłek chorobowy jest wypłacany na zasadach obowiązujących pracowników.

Zwolnienie lekarskie z Polski-zasiłek chorobowy z Norwegii

Jeśli zachorujesz lub doznasz urazu, będąc w Polsce, wtedy zwolnienie lekarskie wystawia Ci lekarz w Polsce, a następnie wysyłasz to zwolnienie do swojego pracodawcy w Norwegii oraz do NAV. Możesz je wysłać na dwa sposoby. Jeśli masz dostęp do NAV, a lekarz wystawił Ci zwolnienie na druku E115/E116 to razem z egenerklæring możesz je wysłać elektronicznie. Jeśli lekarz wystawił Ci zwolnienie na druku ZUS ZLA, wtedy udajesz się do ZUS-u z prośbą o jego wysłanie do Norwegii. ZUS na podstawie ZUS ZLA przygotuje druk E115, a następnie wyśle go do NAV. Pamiętaj jeszcze o przygotowaniu oświadczenia do zagranicznego zwolnienia lekarskiego – egenerklæring i wyślij go listownie do NAV.

Egenerklæring-Oświadczenie do zagranicznych zwolnień lekarskich NAV

Jest to ważny druk, a brak jego dostarczenia, może opóźnić wypłatę sykepenger z Norwegii. Jest to oświadczenie własne, które dostarczasz do NAV w sytuacji, gdy leczysz się w innym kraju, a pobierasz zasiłek z Norwegii. W oświadczeniu tym podajesz stan swojego zdrowia. Możesz go wypełnić i odesłać elektronicznie lub pobrać dokument na stronie internetowej NAV w formacie PDF, wypełnić go, wydrukować, podpisać i załączyć do zwolnienia lekarskiego, które wysyłasz pocztą.
Zagraniczne zwolnienia lekarskie mogą być rozpatrywane 3 miesiące, a nawet dłużej. Więc jeśli upewniłeś się, że dostarczyłeś do NAV całą dokumentację, musisz uzbroić się w cierpliwość, oczekując na wypłatę zasiłku chorobowego.


Jeśli zachorowałeś w Norwegii, a chcesz kontynuować leczenie w Polsce, to aby mieć możliwość leczenia bezpłatnie w ramach NFZ, musisz uzyskać druk S1 w Norwegii. Ten dokument pozwoli Ci korzystać z bezpłatnej pomocy medycznej na tych samych zasadach jak osoby mieszkające w Polsce i ubezpieczone w ZUS. Jeśli chcesz, złożymy za Ciebie wniosek o dokument S1.

wypowiedzenie z pracy podczas zwolnienia lekarskiego?

Z reguły pracodawca nie może wypowiedzieć Ci umowy, podczas gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim. Sykmelding zabezpiecza Cię w czasie Twojej choroby przed zwolnieniem z pracy. Zdarzają się wyjątki, ale dotyczą one masowych i koniecznych zwolnień w konkretnych branżach.


Co w sytuacji, gdy Twoja umowa jest na czas określony?


Jeśli Twoja umowa wygasa w trakcie zwolnienia lekarskiego, a spełniasz wszystkie warunki sykepenger, to NAV przejmuje odpowiedzialność za wypłatę świadczeń na czas, w którym nie jesteś w stanie wrócić do pracy.

Zasiłek chorobowy z NAV a urlop

Na zwolnieniu lekarskim nadal masz prawo do urlopu. Musisz zgłosić do NAV termin, który wykorzystasz na urlop. W tym czasie nie otrzymasz zasiłku chorobowego, ale Twój łączny okres zasiłku chorobowego zostanie przedłużony o dni, które wykorzystałeś na urlop.

Podsumowując, zasiłek chorobowy w Norwegii pozwoli Ci spokojnie wrócić do zdrowia, a Ty nie musisz martwić się w tym czasie o finanse. Otrzymasz zasiłek chorobowy wartości 100% Twojego wynagrodzenia. Możesz otrzymywać norweski zasiłek chorobowy nawet przez cały rok. W tym czasie pamiętaj, by współpracować z urzędem i pracodawcą. Masz obowiązek być w stałym kontakcie z pracodawcą, a także uczestniczyć w spotkaniach (dialogmøter) celem przygotowania planu powrotu do pracy. Możesz też być wzywanym na spotkania przez NAV (dialogmøter). NAV może prosić o dodatkowe dokumenty w Twojej sprawie. Najczęściej komunikacja z NAV odbywa się na nav.no. Staraj się więc regularnie logować się na swój profil i sprawdzać wiadomości.

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK