Prawo pracy w Norwegii

mar 17, 2023

PRACOWNIKU! ZADBAJ O POPRAWNĄ DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ!

Czy myślisz o pracy w Norwegii? Może zastanawiasz się, jakie prawa przysługują pracownikom i jak działa norweski system pracy? Bez obaw! W Norwegii obowiązuje szereg ustaw, które chronią pracownika, dlatego najważniejsze jest, żebyś zadbał o to, aby Twoja umowa zawierała niezbędne informacje regulujące Twój stosunek o pracę i aby była podpisana przez Ciebie i przez Twojego pracodawcę.

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest sporządzenie umowy o pracę. W Twoim interesie i obowiązku jest posiadanie pisemnej umowy podpisanej przez Twojego pracodawcę i nie ma znaczenia czy to jest praca tymczasowa, czy stała. Obowiązek jest ten sam.

Przede wszystkim upewnij się, że umowa o pracę posiada podpis i czy zawiera wszystkie niezbędne informacje, które również przedstawiliśmy w tym artykule.

UMOWA O PRACĘ W NORWEGII

Zawarcie jasnej i zrozumiałej dla pracownika umowy o pracę jest gwarancją na uniknięcie wielu konfliktów. Masz prawo do skorzystania z pomocy przedstawiciela pracowników lub tzw. męża zaufania przy sporządzeniu umowy i jej zmianach.

Jeżeli jesteś zatrudniony na okres dłuższy niż miesiąc, umowa musi być gotowa jak najszybciej. Pracodawca ma jednak czas do terminu jednego miesiąca, tak więc umowa o pracę musi być sporządzona nie później niż miesiąc po zatrudnieniu.


Jeśli jesteś zatrudniony na krótszy okres czasu niż jeden miesiąc, umowa musi zostać sporządzona natychmiast.
Zgodnie z ustawą o umowach, umowa ustna jest tak samo ważna, jak pisemna. Ale ustna umowa może stać się problemem, jeśli pojawi się różnica zdań co do tego, co faktycznie zostało uzgodnione i czy w ogóle cokolwiek zostało uzgodnione.

UMOWA O PRACĘ NA PIŚMIE – DLACZEGO NIEZBĘDNA?


Na początku zatrudnienia, niewiele osób myśli o trudnych sytuacjach, w których pisemna umowa o pracę może okazać się potrzebna do wyegzekwowania swoich praw. Aby zabezpieczyć się przed różnymi sytuacjami, które nie muszą, ale mogą się wydarzyć, musisz mieć pisemną umowę o pracę.
W jakich sytuacjach będziesz jej potrzebował? Gdy będziesz starał się o jakiekolwiek świadczenia lub w razie konfliktów z pracodawcą, które często niestety kończą się w sądzie. Gdy nie ma umowy pisemnej, jest słowo przeciwko słowu i trudno coś udowodnić i wyegzekwować warunki, na jakie umówił się pracownik z pracodawcą.

Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie pisemnej umowy o pracę, którą podpisują zarówno pracodawca, jak i pracownik. Umowa nie może zawierać krótszego okresu wypowiedzenia, niż przewiduje ustawa o środowisku pracy.
Jeżeli umowa o pracę zawiera warunki niezgodne z przepisami prawa, to umowa nie będzie obowiązywać w tych obszarach. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy jest podpisane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. W pozostałych obszarach umowa będzie obowiązywać.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA O PRACĘ?

Umowa o pracę musi zawierać informacje o sprawach mających istotne znaczenie w stosunku pracy. Umowa musi zawierać co najmniej informacje tj.:

 • imię i nazwisko pracownika oraz pracodawcy/firmy,
 • nazwa miejsca pracy. Jeżeli nie będziesz pracować w stałym miejscu pracy, to Twoja umowa o pracę musi zawierać informację, że wykonujesz pracę w różnych miejscach,
 • adres prowadzenia działalności lub ewentualnie miejsce zamieszkania pracodawcy,
  tytuł, stanowisko. Dobrze by było, gdyby umowa zawierała także szczegółowe obowiązki w firmie, ale nie jest to obowiązkowy punkt na umowie.
 • Data rozpoczęcia pracy.
 • Rodzaj umowy (na czas określony lub nieokreślony).
 • Czas pracy tj. godzin pracy na dzień i tydzień.
 • Długość przerwy w ciągu dnia.
 • Prawo pracownika do urlopu.
 • Prawo pracownika do wypłaty wynagrodzenia urlopowego.
 • Zasady ustalania terminów urlopów.
 • Wynagrodzenie (termin wypłaty wynagrodzenia, liczba godzin, stawka godzinowa, pensja miesięczna).
 • Dodatki, które nie są wliczone w wynagrodzenie, na przykład wypłaty emerytur oraz diety lub noclegi.
 • Terminy wypowiedzenia, zarówno okresu dla wypowiedzenia przez pracownika, jak i okresu wypowiedzenia przez pracodawcę.
 • Okres próbny, jeśli dotyczy umowy o pracę.
 • Informacje o możliwych układach zbiorowych regulujących stosunek pracy.

ZATRUDNIENIE PRZEZ AGENCJĘ PRACY W NORWEGII

Jednym ze sposobów na znalezienie zatrudnienia w Norwegii jest skorzystanie z agencji pracy. Mogą one pomóc w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy oraz ułatwić proces aplikacji. Wiele agencji oferuje także wsparcie przy zakwaterowaniu i innych aspektach życia codziennego, co może być bardzo pomocne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją pracę w Norwegii.


Nawiązując umowę o pracę z agencją, sprawdź, czy jest ona zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez norweską Inspekcję Pracy. Agencje, które nie zostały zarejestrowane w rejestrze, zostały określone przez Inspekcję Pracy jako agencje, które działają nielegalnie na terenie Norwegii. Możesz sam sprawdzić pod linkiem https://www.arbeidstilsynet.no/godkjenninger/registrerte-bemanningsforetak/ czy Twoja agencja pośrednictwa pracy jest zarejestrowana w Norwegii.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA W NORWEGII

Pracownicy w Norwegii mają prawo do:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • płatnego urlopu wypoczynkowego;
 • płatnego zwolnienia lekarskiego;
 • ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ochrony przed nieuczciwymi praktykami wobec pracowników, takimi jak mobbing czy dyskryminacja.

Pracownicy mają również obowiązek:

 • znać i stosować się do przepisów BHP;
 • przestrzegać tajemnicy służbowej;
 • informować przełożonych o wszelkich niebezpieczeństwach i zagrożeniach w miejscu pracy.

UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

Pracownicy w Norwegii mają prawo do ochrony w ramach ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i każdy pracodawca jest zobowiązany do jego zapewnienia. Pracownicy są objęci ubezpieczeniem niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na pełen etat, czy na czas określony.

WYPŁATA WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie musi być wypłacane regularnie i terminowo, a także musi odpowiadać stawkom minimalnym określonym w ustawodawstwie norweskim. Pracodawca ma obowiązek płacić pracownikom za ich pracę według umów o pracę lub innych porozumień. Ma również obowiązek płacić pracownikowi dodatki do pensji, które muszą być określone w umowie, np. dodatek za nadgodziny, za pracę w dni świąteczne i w nocy, czy w trudnych warunkach. Ponadto, jeśli pracownik zostanie zwolniony z pracy, musi otrzymać wypłatę za swoją dotychczasową pracę.

CZAS PRACY W NORWEGII

Czas pracy w Norwegii reguluje norweski Kodeks pracy i podobnie jak w Polsce, wynosi on 40 godzin tygodniowo i nie powinien przekraczać 9 godzin dziennie.
Jeśli Twój charakter pracy jest zmianowy, pracujesz w nocy lub w niedzielę, Twój tydzień pracy jest krótszy i wynosi 38 godzin w ciągu 7 dni za pracę wykonywaną przez całą dobę w dni powszednie, oraz 36 godzin za pracę wykonywaną przez całą dobę również w weekendy. Jeśli Twój czas pracy wykracza poza te limity czasowe, wtedy Twoja praca ma charakter nadgodzin.

Jeśli pracujesz w służbie ratunkowej, Twój czas pracy może być wydłużony do 48 godzin tygodniowo, a Twoja praca, tzw. dyżur, może wynosić 24 godziny. W czasie dyżuru możesz oglądać telewizję, spać, czy wypoczywać.

Pracownikowi przysługuje co najmniej jedna przerwa w pracy, jeśli jego czas pracy przekracza 5,5 godziny. W ramach pracy w wymiarze 8 godzin na dobę przerwa w pracy wynosi 30 minut. Jeśli podczas przerwy nie możesz opuścić miejsca pracy lub w Twoim miejscu pracy nie ma odpowiedniego pomieszczenia socjalnego, Twoja przerwa jest zaliczana do czasu pracy.

Również, jeśli pracujesz dwie godziny dłużej, niż wynosi Twój normalny czas pracy, masz prawo do co najmniej półgodzinnej przerwy. Przerwa w pracy może zostać przełożona lub skrócona, jeśli wymagają tego warunki. Więcej na ten temat przeczytasz na https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/

Norwegia ma bardzo szczegółowe przepisy dotyczące prawa pracy. Pracownicy mają dużo praw, a norweskie organy państwowe chronią ich interesy i dbają o to, aby wszystkie warunki umowy były spełnione.

Wszystkie te przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Twoich interesów jako pracownika lub potencjalnego pracownika. Jeśli czujesz, że Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z Norweską Inspekcją Pracy.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu sporów z pracodawcą lub jeśli potrzebujesz pomocy przy przetłumaczeniu pisma na język norweski, skontaktuj się z nami pod numer telefonu podany na stronie, lub wysyłając do nas pytanie przez formularz kontaktowy. https://www.mastersolutions.no/

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK