Zasiłki na dziecko w Norwegii

mar 24, 2023

Mieszkasz w Norwegii i jesteś rodzicem? Możesz być uprawniony do otrzymania zasiłku na każde z Twoich dzieci.

W Norwegii istnieje kilka rodzajów zasiłków, takich jak np. zasiłek rodzicielski, ciążowy, jednorazowy tzw. becikowy, zasiłek na dziecko niepełnosprawne czy na dziecko adopcyjne. Ten ostatni jest dostępny dla rodzin w zależności od ich indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Stałym zasiłkiem wypłacanym co miesiąc na konto bankowe rodziców jest tzw. Barnetrygd. Jest to odpowiednik 500+ w Polsce.

Barnetrygd jest podstawowym świadczeniem socjalnym w Norwegii dla rodziców, obok zasiłku opiekuńczego. Jest to forma pomocy finansowej dla osób, które wychowują dziecko lub dzieci w wieku do 18 lat.

Wysokość świadczenia jest stała i niezależna od dochodów rodziców. Jeśli chcesz się ubiegać o barnetrygd, musisz spełnić określone warunki.

Zasiłek rodzinny barnetrygd – kiedy możesz się o niego starać?

Aby otrzymać zasiłek rodzinny barnetrygd musisz pracować legalnie w Norwegii i opłacać ubezpieczenie społeczne.

Jeśli pracujesz w Norwegii legalnie, to zazwyczaj zostajesz automatycznie zarejestrowany w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych, więc od razu możesz złożyć wniosek o barnetrygd na swoje dziecko, niezależnie od rodzaju umowy o pracę (np. na czas określony lub nieokreślony).

W przypadku, gdy dziecko mieszka z jednym z rodziców, to właśnie ten rodzic może ubiegać się o świadczenie. Jeśli dziecko mieszka z obojgiem rodziców, to o świadczenie mogą ubiegać się oboje, ale tylko jeden z rodziców może je otrzymać.

Możesz ubiegać się o stały zasiłek na dzieci do lat 18 tylko w jednym kraju, czyli jeśli pobierasz w Polsce 500+, NAV może Ci dopłacić różnicę pomiędzy zasiłkami. NAV przy rozpatrzeniu wniosku sprawdzi także, czy nie pobierasz zasiłku na dzieci w rodzimym kraju.

Masz dziecko poniżej 6 roku życia i pobierasz zasiłek 500+ w Polsce? Możesz starać się o wyrównanie różnicy pomiędzy zasiłkami w norweskim NAV. Jest to tak zwany dodatek dyferencyjny. Jeśli jeszcze o niego nie wnioskowałeś, możesz to zrobić jak najszybciej i wnioskować o zasiłek rodzinny nawet do trzech lat wstecz.

Jeśli jeszcze z jakiegoś powodu nie wnioskowałeś o zasiłek rodzinny, NAV może wypłacić Ci Barnetrygd do trzech lat wstecz, po wcześniejszym zawnioskowaniu.

zaświadczenie rodzinne BARNETRYGD – wymagane dokumenty

Wniosek o zasiłek na dziecko w Norwegii możesz złożyć w NAV przez Internet, osobiście w punktach obsługi klienta lub wysyłając podanie pocztą.

Do złożenia wniosku potrzebne są różne dokumenty, takie jak:

 • Dowód osobisty lub paszport osoby, która składa wniosek.
 • Akt małżeński przetłumaczony na język angielski lub norweski. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim, przygotuj potwierdzenie zameldowania swojego i dziecka. Ważne, żeby adres zameldowania Twój i Twojego dziecka był taki sam.
 • Dokument potwierdzający tożsamość dziecka np. akt urodzenia lub skrócony odpis przetłumaczony na język angielski bądź norweski.
 • Dokumenty potwierdzające dochody (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, pit, odcinki z pensji za obecny rok podatkowy).
 • W przypadku rodzin wychowujących dzieci samotnie, dokumenty potwierdzające status samotnego rodzica.
 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego dokumentacja medyczna potwierdzająca niepełnosprawność dziecka.
 • Registreingsbevis -pozwolenie na pobyt w Norwegii wystawione przez norweską policję.
 • Umowa o pracę lub dokument prowadzenia własnej działalności.
 • Jeśli masz rozdzielność w wychowywaniu dziecka, to załącz także prawny dokument o podziale opieki 50/50.

Jeśli dziecko urodzi się w Norwegii, nie musisz starać się o zasiłek. Matka automatycznie otrzyma zasiłek na dziecko.

ZASIŁEK NA DZIECKO Z NORWEGII CZY 500+?

Zgodnie z norweskimi przepisami, pracownik zatrudniony w Norwegii ma prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny na rzecz swoich dzieci, nawet jeśli rodzina mieszka w Polsce lub w innym kraju.

To, z jakiego kraju otrzymasz zasiłek, zależy od Twojej sytuacji. Pierwszeństwo wypłaty zasiłku na dziecko ma kraj, w którym mieszka rodzic z dzieckiem, pod warunkiem, że rodzic tam pracuje, czyli:

 • jeśli pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Norwegii, a Twoja rodzina mieszka w Polsce i Twój partner nie pracuje, wtedy świadczenie będziesz mógł otrzymać z Norwegii.
 • jeśli pracujesz w Norwegii, a Twój małżonek mieszka z dziećmi w Polsce i pracuje, wtedy przysługuje świadczenie z Polski. Możesz starać się do NAV o uzupełnienie różnicy między dwoma zasiłkami.

ZASADY PRZYZNAWANIA BARNETRYGD W 2023 ROKU

 • Podsumowując, zasiłek na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy mają dziecko w wieku do 18 lat.
 • Aby otrzymać zasiłek, rodzic lub opiekun prawny musi mieszkać i pracować w Norwegii, albo mieć status osoby bezrobotnej lub na urlopie macierzyńskim, lub ojcowskim.
 • Zasiłek na dziecko jest przyznawany na każde dziecko. Na pierwsze dziecko przysługuje wyższy zasiłek.

Wysokość zasiłku na dziecko zależy od wieku dziecka i sytuacji finansowej rodziny.

Zasiłek na dziecko jest wypłacany co miesiąc, zazwyczaj na konto bankowe rodziców lub opiekunów prawnych.

Aby otrzymać zasiłek na dziecko, rodzic lub opiekun prawny musi złożyć wniosek w NAV.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny ma więcej niż jedno dziecko, zasiłek na każde kolejne dziecko jest niższy niż na pierwsze dziecko.

Od 1 marca 2023 roku kwota zasiłku na dziecko powyżej 6 lat wynosi 1083 NOK miesięcznie, a na dziecko poniżej 6 lat wynosi 1723 NOK miesięcznie.

JAKIE JESZCZE ZASIŁKI NA DZIECI W NORWEGII?

Oprócz wspomnianego Barnetrygd, w Norwegii, możesz być uprawnionym do skorzystania z innych zasiłków na dzieci:

 • Kontantstøtte – zasiłek opiekuńczy wypłacany rodzinom na dzieci w wieku od 13 do 23 miesiąca, w przypadku niekorzystania ze żłobka i przedszkola. Wysokość zasiłku kontantstøtte zależy od tego, czy zostało przydzielone dla Twojego dziecka miejsce w żłobku lub przedszkolu. Jeśli nie zostało, otrzymasz 7500 NOK miesięcznie. Jeśli Twojemu dziecku przydzielono miejsce w żłobku lub w przedszkolu w niepełnym wymiarze godzinowym, możesz otrzymać wsparcie pieniężne w wysokości 20, 40, 60 lub 80 procent.

 • Engangsstønad – jednorazowy zasiłek dla rodziców, którzy właśnie urodzili dziecko lub adoptowali dziecko, inaczej polskie „becikowe”. Więcej informacji na temat kwoty i zasad przyznawania tego zasiłku znajdziesz pod adresem https://www.nav.no/sok?ord=Engangsstønad
 • Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje osobom opiekującym się dzieckiem niepełnosprawnym lub chorującym, które wymagają stałej opieki. Wysokość zasiłku zależy od stopnia niepełnosprawności dziecka oraz czasu poświęconego na opiekę.
 • Zasiłek na dziecko wychowywane samotnie – przysługuje rodzicom wychowującym dzieci samotnie. Wysokość zasiłku zależy od liczby dzieci w rodzinie oraz dochodu rodziny.
 • Zasiłek na wychowanie dziecka – przysługuje osobom, które wychowują dziecko, a nie pracują lub pracują w niepełnym wymiarze czasu. Wysokość zasiłku zależy od dochodu rodziny oraz czasu poświęconego na wychowanie dziecka.

ZASIŁEK CIĄŻOWY – SVANGERSKAPSPENGER

Wysokość zasiłku ciążowego w Norwegii zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej kobiety w ciąży, ale wynosi maksymalnie 100% jej przeciętnego wynagrodzenia przed ciążą. Zasiłek ciążowy jest wypłacany przez NAV w okresie od 37 do 49 tygodni, w zależności od sytuacji zdrowotnej matki i dziecka.

Aby otrzymać zasiłek ciążowy w Norwegii, kobieta musi mieć ważną umowę o pracę, lub być ubezpieczona w systemie ubezpieczeń społecznych w Norwegii. Kobieta musi również przekazać odpowiednie dokumenty potwierdzające ciążę i planowany termin porodu, a także dokumenty medyczne, jeśli istnieje konieczność ustalenia indywidualnych warunków zdrowotnych, które stanowią podstawę przyznania zasiłku ciążowego.

ZASIŁEK RODZICIELSKI – FORELDREPENGER

W Norwegii zasiłek rodzicielski (norw. „foreldrepenger”) to świadczenie finansowe dla rodziców, którzy chcą wziąć urlop w związku z narodzinami dziecka lub adopcją dziecka. Zasiłek rodzicielski może być wypłacany przez okres do 49 tygodni i jest finansowany przez NAV.

Jakie są zasady wypłacania foreldrepenger?

 • Zasiłek rodzicielski w Norwegii może być wypłacany zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Oboje rodzice mają prawo do 14 tygodni zasiłku. Tygodnie te są nierozdzielne i muszą być wykorzystane w ciągu pierwszych 49 tygodni od narodzin dziecka lub adopcji dziecka. Pozostałe 35 tygodni zasiłku rodzicielskiego można podzielić między rodziców w dowolny sposób, chociaż w każdym przypadku jedno z rodziców musi wykorzystać przynajmniej 10 tygodni.
 • Wysokość zasiłku rodzicielskiego w Norwegii wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia przed narodzinami dziecka lub adopcją dziecka, ale jest ograniczona do pewnej kwoty maksymalnej. Kwota ta zmienia się co roku i wynosiła około 609 750 NOK w 2022 roku.
 • Zasiłek rodzicielski zastępuje Twoje dochody, kiedy nie pracujesz z powodu pełnej opieki nad dzieckiem. Możesz otrzymać go, jeśli uzyskiwałeś/łaś dochody przez co najmniej 6 z ostatnich 10 miesięcy. Niektóre płatności od NAV, pracodawcy lub początkowej służby w siłach zbrojnych są również uważane za dochód.
 • Zarabiasz co najmniej 55 739 NOK rocznie. Twój dochód w przeliczeniu na dochód roczny musi odpowiadać połowie kwoty podstawowej (G).
 • Mieszkasz w Norwegii i jesteś członkiem ubezpieczenia społecznego.

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK