Wniosek do gminy o zmianę przeznaczenia pomieszczenia w budynku mieszkalnym bez budynku

2000 kr