Umowa o pracę w Norwegii-praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

lip 17, 2023

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz zatrudnić pracowników, ważnym krokiem jest sporządzenie pisemnej umowy o pracę. Taka umowa odzwierciedla kluczowe elementy relacji między pracodawcą a pracownikiem i zapewnia jasność oraz zabezpieczenie dla obu stron.

Przygotowanie pisemnej umowy o pracę jest obowiązkiem pracodawcy i nie może być pominięte. Brak takiej umowy może prowadzić do konsekwencji prawnych. Może to również powodować niejasności dotyczące warunków zatrudnienia, utrudnienia w rozwiązywaniu sporów oraz naruszenie przepisów prawa pracy.

Umowa o pracę, która została podpisana przez pracownika i pracodawcę, nie tylko spełnia wymogi prawne, ale również zapewnia bezpieczeństwo i jasne warunki zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego pracownika.

DLACZEGO WAŻNE JEST POSIADANIE UMOWY O PRACĘ?

Pisemna umowa o pracę ma kluczowe znaczenie dla wszystkich stron zaangażowanych w relację pracodawcy i pracownika. Przede wszystkim umożliwia to jasne i precyzyjne zdefiniowanie warunków zatrudnienia. Zarówno Ty, jak i Twój pracownik macie pewność co do obowiązków, wynagrodzenia, godzin pracy i innych istotnych aspektów związanych z pracą.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA O PRACĘ?

 1. Dane identyfikacyjne stron: Umowa powinna zawierać imiona, nazwiska i adresy pracodawcy oraz pracownika. Upewnij się, że te informacje są dokładne i aktualne.
 2. Lokalizacja pracy i wielość miejsc pracy: Umowa powinna zawierać adres, pod którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. W przypadku braku jednego, głównego miejsca pracy, umowa powinna wskazywać, że pracownik będzie wykonywał pracę w różnych lokalizacjach.
 3. Początek zatrudnienia: Umowa o pracę powinna precyzyjnie określać datę rozpoczęcia stosunku pracy.
 1. Czas trwania zatrudnienia: Jeśli umowa o pracę jest zawierana na określony czas, istotne jest uwzględnienie oczekiwanej długości trwania tego zatrudnienia w umowie.
 2. Ewentualne ustalenia dotyczące okresu próbnego: Ewentualne ustalenia dotyczące okresu próbnego obejmują warunki, zasady i długość tego okresu, w którym pracodawca i pracownik mają możliwość oceny wzajemnej współpracy i dopasowania do wymagań stanowiska.
 3. Opis stanowiska i obowiązków lub typ wykonywanej pracy: Sprecyzuj, jakie są obowiązki pracownika na danym stanowisku. Określ zakres odpowiedzialności i oczekiwanych wyników pracy.
 4. Wynagrodzenie: Wymień klarownie wysokość wynagrodzenia, częstotliwość wypłat, daty rozliczeń i wszelkie dodatkowe świadczenia, takie jak premie czy benefity.
 5. Godziny pracy i urlopy: Określ godziny pracy i dni tygodnia, w których pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy. Dodatkowo opisz zasady dotyczące urlopów, zarówno płatnych, jak i niepłatnych.
 6. Długość przerw pracownika w ciągu dnia.
 7. Okres wypowiedzenia: Zdefiniuj okres wypowiedzenia umowy, czyli czas, na jaki strony zobowiązują się do wcześniejszego powiadomienia o rozwiązaniu umowy.
 8. W przypadku istnienia ewentualnej umowy zbiorowej regulującej stosunek pracy istotne jest uwzględnienie tych informacji w umowie o pracę. Jeżeli umowa zbiorowa dotyczy stron spoza zakładu pracy, umowa o pracę powinna również zawierać podstawowe dane dotyczące stron umowy zbiorowej.
 9. Warto jednak pamiętać, że umowa o pracę nie powinna zawierać informacji osobistych, takich jak stan cywilny czy stan zdrowia pracownika.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ W NORWEGII

Norweskie przepisy dotyczące pracy różnią się od tych obowiązujących w Polsce. W Norwegii nie występują różne typy umów jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Rodzaj umowy, który będzie przypominał Ci znaną z Polski umowę, zależy od indywidualnych ustaleń i modyfikacji.

Główną zasadą obowiązującą w Norwegii jest to, że pracownik powinien być zatrudniony na czas nieokreślony. Praca na określony czas jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak praca sezonowa, praca przy projekcie, instruktaż lub zastępstwo. Pracodawca musi uzasadnić zatrudnienie na czas określony i spełnić warunki, zgodne z norweskim Kodeksem Pracy.

DLACZEGO UMOWA USTNA NIE JEST WYSTARCZAJĄCA?

Umowa ustna może rodzić wiele niejasności i prowadzić do konfliktów w przypadku różnic zdań. W Norwegii, prawo pracy reguluje wiele aspektów związanych z zatrudnieniem, takich jak minimalne wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, czy prawa pracowników w przypadku zwolnień. Pisemna umowa o pracę pomaga uniknąć nieporozumień i zapewnia ochronę zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Dążąc do przejrzystości, jasności i uczciwości w relacjach z pracownikami, umowa o pracę stanowi solidną podstawę dla udanej współpracy i rozwoju Twojego przedsiębiorstwa w Norwegii.

Co więcej, Norweska Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) wymaga, aby każdy pracownik posiadał pisemną umowę o pracę, a obowiązek jej sporządzenia leży po stronie pracodawcy.

 KONSEKWENCJE BRAKU UMOWY O PRACĘ

Brak podpisanej umowy o pracę może prowadzić do różnych konsekwencji zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oto kilka potencjalnych skutków zaniechania podpisania umowy o pracę:

 1. Brak jasnych warunków pracy: Bez pisemnej umowy, warunki zatrudnienia nie są dokładnie zdefiniowane. To może prowadzić do nieporozumień, niejasności dotyczących wynagrodzenia, godzin pracy, obowiązków czy innych istotnych aspektów związanych z pracą.
 2. Prawne niebezpieczeństwo: W przypadku sporów lub konfliktów, brak umowy utrudnia ustalenie zasad, na których opiera się relacja pracodawcy i pracownika. Może to prowadzić do trudności w rozwiązaniu sporów i skutkować ryzykiem prawnym dla obu stron.
 3. Naruszenie przepisów prawa pracy: W wielu jurysdykcjach, w tym również w Norwegii, istnieją przepisy prawne, które określają wymóg podpisania pisemnej umowy o pracę w określonym czasie od rozpoczęcia zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do kar administracyjnych lub sankcji.
 4. Trudności w zarządzaniu pracownikami: Brak umowy o pracę może utrudniać skuteczne zarządzanie pracownikami. Bez jasnych wytycznych i ram prawnych, pracodawca może napotykać trudności w egzekwowaniu obowiązków, rozwiązywaniu problemów dyscyplinarnych czy planowaniu struktury organizacyjnej.
 5. Brak ochrony dla pracownika: Umowa o pracę stanowi również podstawę dla ochrony praw pracowniczych. Jeśli umowa nie została podpisana, pracownik może być pozbawiony pewnych praw, takich jak płatny urlop, ochrona przed wypowiedzeniem bez uzasadnionej przyczyny czy świadczenia socjalne.

W JAKIM JĘZYKU POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA UMOWA O PRACĘ?

Jak już wcześniej napisaliśmy, brak pisemnej umowy o pracę w przypadku kontroli może prowadzić do konsekwencji prawnych. W Norwegii istnieją przepisy, które nakładają obowiązek posiadania pisemnej umowy o pracę oraz określają wymogi dotyczące zawartości umowy. W przypadku braku umowy lub niezgodności z wymogami prawnymi, pracodawca może być narażony na sankcje administracyjne, w tym na kary finansowe.

Umowa o pracę powinna być napisana w języku zrozumiałym dla obu stron. W przypadku, gdy pracodawca i pracownik nie komunikują się w tym samym języku, zaleca się sporządzenie umowy o pracę w języku, w którym obie strony są w stanie się porozumieć. Dodatkowo także w sytuacji, gdy pracownik nie jest Norwegiem, umowę można przygotować w języku norweskim, co w przyszłości może ułatwić ewentualne procesy sądowe lub rozwiązywanie sporów.

Jeśli potrzebujesz gotowego wzoru umowy, możesz skorzystać z tego, który jest dostępny do ściągnięcia w kilku językach na stronie https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/maler-for-arbeidsavtaler/?tid=78142

Jeśli potrzebujesz spersonalizowanej umowy o pracę, dostosowanej do Twoich potrzeb, możesz zamówić ją u nas.

                                   Zamów umowę o pracę

Niezależnie od języka, w jakim umowa o pracę zostanie sporządzona, ważne jest, aby obie strony doskonale rozumiały jej warunki. W przypadku wątpliwości przy tworzeniu umowy o pracę lub potrzeby przetłumaczenia dokumentów na język norweski zapraszamy do kontaktu z nami.

0 komentarzy

Oferta dla klientów prywatnych

 • Rejestracja pobytu w Norwegii (SUA)
700  NOK
 • Rejestracja przeprowadzki do Norwegii
800 NOK
 • Rejestracja przeprowadzki na terenie Norwegii
400 NOK
 • Rejestracja wyprowadzki z Norwegii
500 NOK
 • Zalozenie profilu na Altinn, zamowienie kodów MinID
300 NOK
 • Odzyskanie hasła do Altinn
300 NOK
 • Zmiana karty podatkowej (skattekort)
300 NOK
 • Konsultacja dotycząca karty podatkowej
od 300 NOK
 • Wniosek o kartę podatkową (skattekort) dla osób z numerem D
600 NOK
 • Zamówienie Buypass
600 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego CV
od 500 NOK
 • Pomoc w stworzeniu norweskiego listu motywacyjnego
od 750 NOK
 • Towarzyszenie przy wizycie (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / godz.
 • Napisanie wypowiedzenia z pracy
500 NOK
 • Wypowiedzenie umowy z dowolna firma
300 NOK
 • Przeniesienie ubezpieczenia do innej firmy, rejestracja na inna osobe
400 NOK
 • Pozyskanie ofert ubezpieczenia
600 NOK
 • Rejestracja konta bankowego
250 NOK
 • Kontakt z bankiem
od 300 NOK
 • Pomoc przy odblokowaniu bankID
300 NOK
 • Zamowienie bankID
300 NOK
 • Sprawdzenie i wstepne przetlumaczenie wiadomosci na Altinn
od 250 NOK
 • Pozyskanie bostedsatest
500 NOK
 • Wniosek do lønnsgaranti przy upadłości firmy
1800 NOK
 • Żądanie zapłaty zaległej wypłaty/feriepenger
1800 NOK