Umowa o pracę w Norwegii-praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Jul 17, 2023

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i planujesz zatrudnić pracowników, ważnym krokiem jest sporządzenie pisemnej umowy o pracę. Taka umowa odzwierciedla kluczowe elementy relacji między pracodawcą a pracownikiem i zapewnia jasność oraz zabezpieczenie dla obu stron.

Przygotowanie pisemnej umowy o pracę jest obowiązkiem pracodawcy i nie może być pominięte. Brak takiej umowy może prowadzić do konsekwencji prawnych. Może to również powodować niejasności dotyczące warunków zatrudnienia, utrudnienia w rozwiązywaniu sporów oraz naruszenie przepisów prawa pracy.

Umowa o pracę, która została podpisana przez pracownika i pracodawcę, nie tylko spełnia wymogi prawne, ale również zapewnia bezpieczeństwo i jasne warunki zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego pracownika.

DLACZEGO WAŻNE JEST POSIADANIE UMOWY O PRACĘ?

Pisemna umowa o pracę ma kluczowe znaczenie dla wszystkich stron zaangażowanych w relację pracodawcy i pracownika. Przede wszystkim umożliwia to jasne i precyzyjne zdefiniowanie warunków zatrudnienia. Zarówno Ty, jak i Twój pracownik macie pewność co do obowiązków, wynagrodzenia, godzin pracy i innych istotnych aspektów związanych z pracą.

CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA O PRACĘ?

 1. Dane identyfikacyjne stron: Umowa powinna zawierać imiona, nazwiska i adresy pracodawcy oraz pracownika. Upewnij się, że te informacje są dokładne i aktualne.
 2. Lokalizacja pracy i wielość miejsc pracy: Umowa powinna zawierać adres, pod którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. W przypadku braku jednego, głównego miejsca pracy, umowa powinna wskazywać, że pracownik będzie wykonywał pracę w różnych lokalizacjach.
 3. Początek zatrudnienia: Umowa o pracę powinna precyzyjnie określać datę rozpoczęcia stosunku pracy.
 1. Czas trwania zatrudnienia: Jeśli umowa o pracę jest zawierana na określony czas, istotne jest uwzględnienie oczekiwanej długości trwania tego zatrudnienia w umowie.
 2. Ewentualne ustalenia dotyczące okresu próbnego: Ewentualne ustalenia dotyczące okresu próbnego obejmują warunki, zasady i długość tego okresu, w którym pracodawca i pracownik mają możliwość oceny wzajemnej współpracy i dopasowania do wymagań stanowiska.
 3. Opis stanowiska i obowiązków lub typ wykonywanej pracy: Sprecyzuj, jakie są obowiązki pracownika na danym stanowisku. Określ zakres odpowiedzialności i oczekiwanych wyników pracy.
 4. Wynagrodzenie: Wymień klarownie wysokość wynagrodzenia, częstotliwość wypłat, daty rozliczeń i wszelkie dodatkowe świadczenia, takie jak premie czy benefity.
 5. Godziny pracy i urlopy: Określ godziny pracy i dni tygodnia, w których pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy. Dodatkowo opisz zasady dotyczące urlopów, zarówno płatnych, jak i niepłatnych.
 6. Długość przerw pracownika w ciągu dnia.
 7. Okres wypowiedzenia: Zdefiniuj okres wypowiedzenia umowy, czyli czas, na jaki strony zobowiązują się do wcześniejszego powiadomienia o rozwiązaniu umowy.
 8. W przypadku istnienia ewentualnej umowy zbiorowej regulującej stosunek pracy istotne jest uwzględnienie tych informacji w umowie o pracę. Jeżeli umowa zbiorowa dotyczy stron spoza zakładu pracy, umowa o pracę powinna również zawierać podstawowe dane dotyczące stron umowy zbiorowej.
 9. Warto jednak pamiętać, że umowa o pracę nie powinna zawierać informacji osobistych, takich jak stan cywilny czy stan zdrowia pracownika.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ W NORWEGII

Norweskie przepisy dotyczące pracy różnią się od tych obowiązujących w Polsce. W Norwegii nie występują różne typy umów jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Rodzaj umowy, który będzie przypominał Ci znaną z Polski umowę, zależy od indywidualnych ustaleń i modyfikacji.

Główną zasadą obowiązującą w Norwegii jest to, że pracownik powinien być zatrudniony na czas nieokreślony. Praca na określony czas jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak praca sezonowa, praca przy projekcie, instruktaż lub zastępstwo. Pracodawca musi uzasadnić zatrudnienie na czas określony i spełnić warunki, zgodne z norweskim Kodeksem Pracy.

DLACZEGO UMOWA USTNA NIE JEST WYSTARCZAJĄCA?

Umowa ustna może rodzić wiele niejasności i prowadzić do konfliktów w przypadku różnic zdań. W Norwegii, prawo pracy reguluje wiele aspektów związanych z zatrudnieniem, takich jak minimalne wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, czy prawa pracowników w przypadku zwolnień. Pisemna umowa o pracę pomaga uniknąć nieporozumień i zapewnia ochronę zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Dążąc do przejrzystości, jasności i uczciwości w relacjach z pracownikami, umowa o pracę stanowi solidną podstawę dla udanej współpracy i rozwoju Twojego przedsiębiorstwa w Norwegii.

Co więcej, Norweska Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) wymaga, aby każdy pracownik posiadał pisemną umowę o pracę, a obowiązek jej sporządzenia leży po stronie pracodawcy.

 KONSEKWENCJE BRAKU UMOWY O PRACĘ

Brak podpisanej umowy o pracę może prowadzić do różnych konsekwencji zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oto kilka potencjalnych skutków zaniechania podpisania umowy o pracę:

 1. Brak jasnych warunków pracy: Bez pisemnej umowy, warunki zatrudnienia nie są dokładnie zdefiniowane. To może prowadzić do nieporozumień, niejasności dotyczących wynagrodzenia, godzin pracy, obowiązków czy innych istotnych aspektów związanych z pracą.
 2. Prawne niebezpieczeństwo: W przypadku sporów lub konfliktów, brak umowy utrudnia ustalenie zasad, na których opiera się relacja pracodawcy i pracownika. Może to prowadzić do trudności w rozwiązaniu sporów i skutkować ryzykiem prawnym dla obu stron.
 3. Naruszenie przepisów prawa pracy: W wielu jurysdykcjach, w tym również w Norwegii, istnieją przepisy prawne, które określają wymóg podpisania pisemnej umowy o pracę w określonym czasie od rozpoczęcia zatrudnienia. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do kar administracyjnych lub sankcji.
 4. Trudności w zarządzaniu pracownikami: Brak umowy o pracę może utrudniać skuteczne zarządzanie pracownikami. Bez jasnych wytycznych i ram prawnych, pracodawca może napotykać trudności w egzekwowaniu obowiązków, rozwiązywaniu problemów dyscyplinarnych czy planowaniu struktury organizacyjnej.
 5. Brak ochrony dla pracownika: Umowa o pracę stanowi również podstawę dla ochrony praw pracowniczych. Jeśli umowa nie została podpisana, pracownik może być pozbawiony pewnych praw, takich jak płatny urlop, ochrona przed wypowiedzeniem bez uzasadnionej przyczyny czy świadczenia socjalne.

W JAKIM JĘZYKU POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA UMOWA O PRACĘ?

Jak już wcześniej napisaliśmy, brak pisemnej umowy o pracę w przypadku kontroli może prowadzić do konsekwencji prawnych. W Norwegii istnieją przepisy, które nakładają obowiązek posiadania pisemnej umowy o pracę oraz określają wymogi dotyczące zawartości umowy. W przypadku braku umowy lub niezgodności z wymogami prawnymi, pracodawca może być narażony na sankcje administracyjne, w tym na kary finansowe.

Umowa o pracę powinna być napisana w języku zrozumiałym dla obu stron. W przypadku, gdy pracodawca i pracownik nie komunikują się w tym samym języku, zaleca się sporządzenie umowy o pracę w języku, w którym obie strony są w stanie się porozumieć. Dodatkowo także w sytuacji, gdy pracownik nie jest Norwegiem, umowę można przygotować w języku norweskim, co w przyszłości może ułatwić ewentualne procesy sądowe lub rozwiązywanie sporów.

Jeśli potrzebujesz gotowego wzoru umowy, możesz skorzystać z tego, który jest dostępny do ściągnięcia w kilku językach na stronie https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/maler-for-arbeidsavtaler/?tid=78142

Jeśli potrzebujesz spersonalizowanej umowy o pracę, dostosowanej do Twoich potrzeb, możesz zamówić ją u nas.

                                   Zamów umowę o pracę

Niezależnie od języka, w jakim umowa o pracę zostanie sporządzona, ważne jest, aby obie strony doskonale rozumiały jej warunki. W przypadku wątpliwości przy tworzeniu umowy o pracę lub potrzeby przetłumaczenia dokumentów na język norweski zapraszamy do kontaktu z nami.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK