Połowa podatku w Listopadzie?

Nov 29, 2022

Połowa podatku w Listopadzie lub w grudniu?

W rzeczywistości jest to połowa zaliczki na podatek, a nie połowa podatku. Przepisy podatkowe w Norwegii umożliwiają płacenie podatku przez 10,5 miesiąca w ciągu całego roku po to, aby pracownik został zwolniony z płacenia podatku przez cztery tygodnie w wakacje oraz 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Z tego powodu nie odprowadza się podatku od świadczenia urlopowego (Fereipenger). W praktyce każdy pracownik zatrudniony o umowę o pracę, będzie miał odciąganą większą zaliczkę na podatek w ciągu roku, po to, aby w listopadzie lub w grudniu, móc zapłacić tylko jej połowę.

Ideą takiego systemu podatkowego jest wsparcie budżetu podatnika przed wakacjami oraz świętami Bożego Narodzenia, ponieważ wtedy statystycznie, jest najwięcej wydatków z domowego budżetu, niż w pozostałych miesiącach.
W praktyce oznacza to, że przez 10 i pół miesiąca odprowadzamy większy podatek, aby otrzymać Feriepneger – dodatek wakacyjny bez zaliczki na podatek oraz wynagrodzenie za listopad z połową zaliczki.

Pracodawca może wypłacić wynagrodzenie z połową zaliczki na podatek w listopadzie lub w grudniu. Jeśli nie chcesz w ogóle połowy odliczenia od Twojej zaliczki na podatek, musisz powiadomić o tym osobę odpowiedzialną za płace, ponieważ pracodawca ma obowiązek spełnić ten wymóg.


„Połowa podatku” w grudniu jest wynikiem przymusowego nadpłacania zaliczki na podatek przez resztę roku. Dlatego odprowadzając tylko połowę zaliczki na podatek w grudniu, pracownik zapłaci tyle podatku w ciągu roku, ile jest zobowiązany.

Czy mogę żądać odprowadzenia całej zaliczki na podatek, zamiast połowy?

Pracownik może powiadomić pracodawcę, że nie życzy sobie odprowadzenia połowy zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas pracodawca odprowadzi pełną kwotę zaliczki.

Jeśli obawiasz się, że Twoja zaliczka na podatek była zbyt niska w ciągu roku, lub chcesz zredukować ryzyko wystąpienia niedopłaty podczas rozliczenia, możesz poprosić pracodawcę o odciągnięcie dodatkowej kwoty podatku, szczególnie jeśli w ciągu roku płaciłeś mniej podatku lub zarabiałeś więcej, niż przewidziałeś.

Może się okazać, że Twoje wynagrodzenie grudniowe (lub to z lipca) będzie wyjątkowo wysokie, ryzykujesz wówczas dopłatę podatku przy następnym rozliczeniu. Jeśli masz wyjątkowo wysoką wypłatę przed świętami, możesz poprosić o odciągnięcie dodatkowej kwoty podatku w celu uniknięcia lub zredukowania minusa przy rozliczeniu. Sprawdź swoją sytuację podatkową na stronie urzędu podatkowego.

Jakie są zasady otrzymania wynagrodzenia ze zmniejszoną zaliczką na podatek?

Pracownik, który podlega opodatkowaniu w Norwegii i przepracował tylko kilka miesięcy w roku, nie powinien otrzymać wypłaty wynagrodzenia ze zmniejszoną zaliczką na podatek. Zaliczka na podatek w ciągu przepracowanego okresu mogłaby być zbyt niska i istnieje ryzyko dopłacenia do podatku przy rozliczeniu rocznym.

Zapłaciłem całą kwotę podatku dlaczego?

Jeśli podlegasz opodatkowaniu podatkiem u źródła 25% (Kildeskatt), podlegasz innym zasadom. Nie będziesz mieć wtedy prawa do „połowy podatku”. Zagraniczni pracownicy, którzy pracują pierwszy rok w Norwegii, najczęściej płacą Kildeskatt, czyli stałe 25%. Zaletą korzystania z Kildeskatt jest brak konieczności składania zeznania podatkowego. Wadą jest brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Z Kildeskatt możesz skorzystać, jeśli przez rok przepracowałeś w Norwegii mniej niż 183 dni i zarobiłeś poniżej 639 750 koron. Możesz zmienić sposób rozliczania podatku za zakończone lata elektronicznie lub listownie, na stronie skatteetaten.no. 

Zbyt niska zaliczka na podatek?

Jeśli w ciągu roku zmieniałeś pracodawcę, pracowałeś na nadgodziny, może okazać się, że Twoja zaliczka odprowadzona na podatek będzie zbyt niska. Aby uniknąć odsetek, możesz wówczas wpłacić dodatkową zaliczkę na podatek do 31 maja następnego roku, po roku, w którym uzyskałeś dochody.
Jeśli obawiasz się, że odprowadziłeś za małą zaliczkę na podatek, poproś swojego pracodawcę, aby potrącił całość zaliczki na podatek za listopad.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK