Kildeskatt co to jest i co oznacza dla pracownika?

Dec 28, 2022

Kildeskatt co to jest?

Większość zagranicznych pracowników rozpoczynających pracę w Norwegii, automatycznie dołącza do dobrowolnego systemu podatkowego od wynagrodzenia zwanego kildeskatt (podatkiem u źródła). W teorii kildeskatt ma uprościć rozliczenie podatku w nowym kraju. Czy ta forma opodatkowania jest najkorzystniejszą? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.
Kildeskatt to forma opodatkowania, która zawiera w sobie podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie społeczne (Trygdeavgift). Wysokość podatku kildeskatt wynosi 25% dochodu. W tym systemie podatkowym płacisz stały podatek procentowy, który pracodawca potrąca z Twojej pensji. Jeśli jesteś zwolniony ze składki na ubezpieczenie społeczne, wtedy wysokość kildeskatt wynosi 16,8%.
Możesz zrezygnować z podatku u źródła w systemie wynagrodzeń i zapłacić podatek na zasadach ogólnych, jeśli jest to dla Ciebie bardziej opłacalne. Jeśli to Twój pracodawca ubiega się o kartę podatkową dla Ciebie, nie może zrezygnować z kildeskatt, natomiast Ty możesz zrezygnować w formie pisemnej, gdy masz spotkanie w Skatteetaten w celu sprawdzenia tożsamości.

Zalety podatku u Źródła?

Kildeskatt jest rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim do osób zaczynających swoją pracę w Norwegii lub dla osób pracujących w kilku krótszych projektach. Jest automatycznie wybraną formą opodatkowania na wniosku o kartę podatkową. Największą jego zaletą jest brak potrzeby rozliczania się z podatku, przygotowywania dokumentacji i wykonywania samego zeznania podatkowego.

Dlaczego Kildeskatt nie zawsze się opłaca?

Jeśli jesteś objęty kildeskatt, nie możesz skorzystać z żadnych ulg oraz odliczeń podatkowych. Tak więc płacąc podatek u źródła, nie możesz odliczyć:

 • kosztów mieszkania i podróży,
 • odsetek od kredytów,
 • nie możesz skorzystać z ulgi rodzicielskiej.

Nie otrzymasz też zeznania podatkowego. Będziesz mieć wgląd do podsumowania dochodu i pobranego podatku tzw. skattekvittering na stronie urzędu podatkowego.

Różnica między kildeskatt a tabelą podatkową?

Jeśli płacisz podatek na zasadach ogólnych, stawka podatku różni się w zależności od tego, ile zarabiasz w ciągu roku. Stawka podatku jest dostosowywana do Twoich dochodów i odliczeń. Jeśli zarabiasz mało, płacisz niewielki podatek, a jeśli zarabiasz dużo, płacisz więcej.
Jeśli płacisz podatek na zasadach ogólnych, otrzymasz zawiadomienie o podatkach rok po zakończeniu pracy. Zeznanie podatkowe to przegląd m.in. Twoich dochodów. W zeznaniu podatkowym możesz ubiegać się o odliczenie kosztów poniesionych w związku z pracą w Norwegii. Po otrzymaniu zawiadomienia podatkowego otrzymasz rozliczenie podatkowe. Rozliczenie podatku pokazuje, czy zapłaciłeś odpowiednią kwotę podatku. Jeśli zapłaciłeś za mało podatku, musisz zapłacić to, co jesteś winien. Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, otrzymasz zwrot pieniędzy na swoje konto.
Jeśli płacisz podatek kildeskatt, co miesiąc płacisz stały procent podatku, niezależnie od tego, ile zarabiasz.
Udział w kildeskatt jest dobrowolny. Możesz od razu przejść na podatek na zasadach ogólnych. Jeśli jednak tego nie zrobisz, automatycznie będziesz objęty podatkiem kildeskatt.
Termin rezygnacji upływa 31 grudnia, 3 lata po roku dochodowym. Jeśli zrezygnujesz, nie możesz ponownie zgłosić się w tym samym roku.

Nie możesz być płatnikiem podatku u źródła (kildeskatt) jeśli:

 • Zarabiasz więcej niż 651.250 NOK rocznie (dotyczy roku dochodowego 2021). W roku dochodowym 2022 limit kwoty wynosi 643 800 NOK.
 • Masz dochód uzyskany na norweskich statkach.
 • Masz dochód uzyskany na norweskim szelfie kontynentalnym.
 • Posiadasz inne dochody, które podlegają wyłącznie składkom na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Na przykład wynagrodzenie norweskiego pracodawcy za pracę wykonywaną za granicą, gdy jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Często obejmuje personel latający, kierowców transportu naziemnego i pracowników transgranicznych.
 • Masz dochód, który nie podlega opodatkowaniu w Norwegii zgodnie z umową podatkową. Na przykład, jeśli pracodawca nie ma stałego zakładu i ani pracodawca, ani ty nie jesteście opodatkowani w Norwegii zgodnie z umową podatkową.
 • Masz wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu od skandynawskiego pracodawcy, w przypadku którego podatek u źródła jest płacony do innego kraju skandynawskiego zgodnie z zasadami nordyckiej umowy o odprowadzaniu u źródła (NT1).
 • Masz dochód podlegający opodatkowaniu Svalbard.

Jeśli masz podatek 25%, a dotyczy Cię jedna z powyższych sytuacji, zweryfikuj swoją kartę podatkową. Jeśli tego nie zrobisz, może Cię spotkać konieczność późniejszej dopłaty podatku.


Możesz zrezygnować z karty podatkowej w ciągu roku. Warto skorzystać w tym celu z konsultacji z nami, gdyż na co dzień zajmujemy się prawem podatkowym.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK