Ulga za dojazdy do pracy w Norwegii

Jan 5, 2023

Jeśli mieszkasz w Norwegii i dojeżdżasz każdego dnia do pracy, przysługuje Ci zwrot kosztów dojazdu. Nie ma znaczenia czy dojeżdżasz samochodem, autobusem czy rowerem i tak przysługuje Ci zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia. Jeśli masz dodatkową pracę, to także możesz ubiegać się o zwrot kosztów za dojazdy do dodatkowej pracy. W ramach rozliczenia otrzymasz dodatek w wysokości 1,56 NOD za kilometr jazdy. Jeśli Twój pracodawca zapewnił Ci darmowe dojazdy do pracy, to już nie możesz starać się o otrzymanie ulgi podatkowej za zwrot dojazdów i nie możesz brać ich pod uwagę w swoim rozliczeniu podatkowym.

A co jeśli do pracy dojeżdżasz samochodem razem z małżonką?
W tej sytuacji oboje macie prawo do wliczenia kosztów dojazdu w swoim rozliczeniu podatkowym. Jeśli dojeżdżasz do pracy jednym samochodem razem ze swoim kolegą, także każdy z was uwzględnia koszty dojazdu w swoim rozliczeniu.

Warunki odliczenia kosztów dojazdu do pracy:
• Przekroczenie wkładu własnego na dojazdy, który każdego roku określa urząd. Wkład własny na dojazdy w Norwegii w roku 2022 wynosił 14 000 NOK.
• Jeśli przez cały rok 2022 korzystałeś z karty podatkowej 25% (kildeskatt), nie będziesz mógł rozliczyć się z podatku, co oznacza także, że nie będziesz mógł skorzystać z odliczenia kosztów podróży do pracy.

Czy mogę odliczyć bramki od podatku, gdy dojeżdżam do pracy?

Jeśli ponosisz wydatki na opłaty drogowe i/lub promy w podróży między domem a pracą, możesz także skorzystać z odliczenia tych kosztów. Warunkiem jest to, że wartość kosztów łącznie przekracza 3300 NOK rocznie, oraz, czas podróży samochodem w obie strony jest o dwie godziny krótszy niż w przypadku korzystania z regularnych środków transportu.
Odliczenia za takie wydatki są ograniczone do najtańszej metody płatności, co zwykle oznacza abonament, kartę wielokrotnego przejazdu itp. Jeśli wydatki przekraczają 3300 NOK rocznie, cała kwota może zostać odliczona. Jeśli otrzymujesz odliczenie za bilet na prom, odległość, jaką pokonuje prom, nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu odległości między domem a stałym miejscem pracy.

Rozliczenie podatku na statusie pendler

Jeśli jednocześnie ponosisz koszty w całości lub częściowo na swoje utrzymanie w Norwegii oraz w innym kraju, możesz postarać się o status pendler. Status pendler pozwala ubiegać się o zwrot kosztów, które ponosisz m.in. na wyżywienie (w sytuacji, gdy nie masz dostępu do kuchni, np. będąc kierowcą TIR-a). Zwrot kosztów poniesionych na mieszkanie, dojazdy do pracy, czy podróże do kraju, w którym np. utrzymujesz mieszkanie lub dom, także wówczas jeśli jesteś tylko wynajmującym. Warunkiem skorzystania ze statusu pendler jest legalne zatrudnienie w Norwegii oraz utrzymywanie się w obu krajach. Musisz także być w stanie udokumentować to, że utrzymujesz mieszkanie w Polsce i utrzymujesz się w Norwegii. Jeśli masz rodzinę, wówczas obowiązują Cię trochę inne warunki oparte na zasadach statusu familiependler, co zostało opisane w dalszej części wpisu.

Jakie ulgi w ramach pendler?

Rozliczając się jako pendler możesz skorzystać z ulg, rozliczając koszty, które wygenerowałeś w nadym roku podatkowym, na:

 • Podróże pomiędzy Polską a Norwegią – do odliczenia podatku brane są pod uwagę kilometry, które pokonałeś między miejscem zamieszkania w Norwegii a w Polsce. Należy udokumentować tę drogę posiadanymi biletami za prom, samolot, samochód itp.
 • Koszt dojazdów do pracy – tutaj także brane są pod uwagę kilometry, które pokonałeś przez cały rok dojeżdżając od miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem.
 • Koszt zakwaterowania w Norwegii – tutaj odliczyć możesz koszty związane z opłatami za czynsz, prąd,
 • Wyżywienie/Dieta – jeśli  mieszkałeś w miejscu, w którym nie miałeś dostępu do kuchni, lub w hotelu albo jesteś kierowcą TIR-a i zdarza Ci się spać w aucie.
 • Odpis rodzicielski – możesz skorzystać z ulgi odpisując koszt poniesiony w związku z pobytem Twojego dziecka w żłobku, przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych,
 • Odliczenie odsetek od kredytu w Polsce – jeśli masz kredyt hipoteczny w Polsce, masz prawo uwzględnić w zeznaniu podatkowym, rozliczając się w Norwegii, opłacone odsetki od kredytu za rok, którego dotyczy rozliczenie.

Zmiany w pendler za 2022 rok

Aby otrzymać zwrot kosztów dojazdu podróży do Polski, należy przekroczyć minimalny wkład własny w danym roku podatkowym, który zmienia się każdego roku. W 2021 roku Skatteetaten określił wkład własny na podróże 23 900 NOK, natomiast w roku 2022 został on obniżony do 14 000 NOK. W praktyce oznacza to, że osoby, które podróżują rzadziej między krajami, a ich wydatki na podróże nie przekraczały minimalnej kwoty własnego wkładu w poprzednich latach, za rok 2022 będą mogły uwzględnić tę ulgę podatkową i otrzymać zwrot z podatku lub pomniejszyć ewentualną dopłatę.
Załóżmy, że Twoje koszty związane z dojazdem do Polski w roku 2022 wyniosły 22 000 NOK. Oznacza to, że przekroczyłeś minimalny wkład własny 14 000 NOK o 8 000 NOK i właśnie taka kwota zostanie uwzględniona w Twoim rozliczeniu.
Jeśli dodatkowo poniosłeś koszty związane z dojazdami do pracy w Norwegii, to kilometry na podróże z Norwegii do Polski będą się z nimi sumowały.

Jeśli masz rodzinę wówczas możesz złożyć swoje rozliczenie jako familiependler, ale musisz spełnić kilka warunków. Pierwszym warunkiem jest posiadanie zatrudnienia lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Musisz też odprowadzać składki społeczne NAV. Twój małżonek i dzieci muszą mieszkać w Polsce. Jeśli Twoja rodzina większość roku przebywała w Norwegii, wtedy stracisz możliwość uzyskania statusu pendler.

Jak uzyskać status pendler?

Aby uzyskać status pendler należy złożyć odpowiednie dokumenty. Jeśli proces złożenia dokumentów wydaje Ci się zbyt skomplikowany. Zamów u nas usługę, a my przeprowadzimy dla Ciebie procedurę uzyskania statusu pendler. Jeśli posiadasz status pendler i chcesz dokonać rozliczenia podatkowego, zamów u nas usługę rozliczenia pendler.

Zobacz więcej informacji o naszym biurze https://www.mastersolutions.no/ Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci rozliczyć podatek w Norwegii.

Rozliczenie podatkowe w Norwegii bez statusu pendler

Jeśli mieszkasz na stałe w Norwegii i nie posiadasz nieruchomości w Polsce, nie masz też rodziny w Polsce, nie będziesz mógł starać się o status pendler. W takiej sytuacji będą Ci przysługiwać następujące ulgi podczas rozliczenia norweskiego podatku:

 • ulga z tytułu kwoty wolnej od podatku (personfradrag),
 • od kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag)
 • ulga od wpłat na indywidualny fundusz emerytalny,
 • od składek na program oszczędnościowy dla młodzieży (BSU),
 • ulgi od darowizn przekazanych na różnego rodzaju na organizacje charytatywne.

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego biura w celu rozliczenia się z norweskim urzędem skarbowym. Przeanalizujemy Twoją sytuację i dokonamy za Ciebie wszelkie formalności. Podczas rozliczenia Twojego podatku uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi i odliczenia, aby zapewnić Ci jak najwyższy zwrot podatku. Skontaktuj się z nami i wybierz dla siebie najlepszą usługę przy rozliczeniu podatkowym lub kliknij poniższy przycisk, a zostaniesz przekierowany do zakupu rozliczenia podatkowego od osoby fizycznej.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK