Porównanie karty EKUZ i S1: Ochrona zdrowia za granicą

Jun 21, 2023

Planując podróż zagraniczną warto wziąć pod uwagę nieprzewidziane sytuacje, w których moglibyśmy potrzebować nagłej opieki zdrowotnej. Jeśli udajemy się do naszego rodzinnego kraju, istnieje możliwość, że będziemy chcieli zadbać o nasze zdrowie, skorzystać z badań lekarskich lub kontynuować leczenie przewlekłych chorób.

Posiadając ubezpieczenie społeczne w Norwegii, możemy skorzystać z dwóch różnych kart ochrony zdrowia, które zapewnią nam poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą. W zależności od sytuacji będziemy mogli wybrać jedną z tych kart.

 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),(Europeisk helsetrygdkort), jest dokumentem, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innych krajach europejskich w nagłych wypadkach. Jeśli planujesz krótki pobyt turystyczny lub krótszą podróż służbową, EKUZ może być wystarczającym zabezpieczeniem. Warto mieć jednak dodatkowo ubezpieczenie podróżne, które zabezpieczy nas w razie potrzeby udzielenia pomocy ratowniczej lub transportu do naszego kraju i rozszerzy pakiet świadczeń medycznych. Więcej na ten temat napisaliśmy w dalszej części artykułu.

Karta EKUZ uprawnia do pomocy medycznej w sytuacjach nagłych, takich jak wypadki, złamania, zatrucia pokarmowe itp. Jednakże należy zaznaczyć, że nawet w takich sytuacjach usługi bezpłatne mogą być ograniczone. Karta EKUZ nie obejmuje bezpłatnej usługi ratownictwa ani transportu do kraju pochodzenia. Zakres i rodzaj udzielanej pomocy medycznej może się różnić w zależności od kraju i konkretnej sytuacji.

Karta EKUZ w nagłych sytuacjach zapewnia:

 1. Gwarancję dostępu do opieki zdrowotnej: Posiadając kartę EKUZ, mamy prawo do korzystania z niezbędnej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak obywatele kraju, do którego podróżujesz.
 1. Pokrycie kosztów: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może zapewnić zwrot kosztów pilnej opieki medycznej, która nie jest refundowana w danym kraju. Jednak wartość zwrotu kosztów zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj świadczonej opieki medycznej, cennik usług medycznych w kraju pobytu, warunki umowy EKUZ oraz zasady ustalone przez odpowiednie organy ubezpieczeniowe.
 2. Szeroki zakres usług: Posiadacz Karty EKUZ ma dostęp do podstawowych usług medycznych, takich jak wizyty u lekarza, hospitalizacja, niezbędne leki na receptę oraz specjalistyczne badania diagnostyczne w nagłych wypadkach. Karta EKUZ nie uprawnia nas do wizyt lekarskich w sytuacjach profilaktycznych ani w przypadku niepokojących objawów dotyczących naszego zdrowia.

Ograniczenia EKUZ:

 1. Nie obejmuje kosztów transportu sanitarnego: EKUZ nie pokrywa kosztów transportu sanitarnego, czyli ewakuacji medycznej lub transportu powrotu do kraju po leczeniu.
 2. Nie obejmuje opieki długoterminowej: EKUZ nie gwarantuje pokrycia kosztów opieki długoterminowej, takiej jak rehabilitacja czy leczenie przewlekłych schorzeń.
 3. Różnice w systemach opieki zdrowotnej: Każdy kraj ma swoje własne regulacje i standardy opieki zdrowotnej, co może prowadzić do różnic w dostępnych usługach i procedurach leczenia.

Kto może starać się o Kartę EKUZ i na jakich zasadach?

 1. Kartę EKUZ mogą otrzymać obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli członków Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii, a także Szwajcarii. Osoby te mają prawo ubiegać się o Kartę EKUZ w celu uzyskania opieki medycznej podczas podróży do innych krajów EOG.
 2. Do otrzymania karty EKUZ (Europeisk helsetrygdkort) w Norwegii uprawnione sąosoby ubezpieczone w Norweskim Systemie Ubezpieczeń Społecznych (folketrygden).
 3. Ważność ubezpieczenia: Ważność ubezpieczenia zdrowotnego jest istotnym czynnikiem. Osoba ubiegająca się o Kartę EKUZ musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju zamieszkania.

Gdzie można się starać o Kartę EKUZ?

 1. W większości krajów, w tym w Norwegii, proces ubiegania się o Kartę EKUZ odbywa się poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inną odpowiednią instytucję. W Norwegii wniosek o Kartę EKUZ można złożyć online za pośrednictwem strony internetowej Helsedirektoratet (Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia) lub w lokalnym urzędzie Narodowego Funduszu Zdrowia. 

CO ZROBIĆ, GDY EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NIE JEST AKCEPTOWANA?

Jeśli napotkasz sytuację, w której nie możesz skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), istnieje kilka kroków, które powinieneś podjąć.

Jeśli ośrodek medyczny nie uznaje lub nie akceptuje Twojej karty ubezpieczenia zdrowotnego, będziesz zobowiązany do opłacenia badania lub zabiegu. Ważne jest, aby zachować fakturę, paragon oraz dokumentację związane z przeprowadzonym leczeniem.

Dotyczy to również sytuacji, gdy zapomniałeś skorzystać z karty EKUZ lub gdy byłeś leczony w prywatnym szpitalu lub przez lekarza, który nie jest częścią publicznego systemu opieki zdrowotnej. Możesz przeczytać więcej o rodzajach opieki zdrowotnej, które możesz otrzymać, jeśli byłeś leczony prywatnie na stronie https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/oversikt-over-helsehjelp/

Jeśli nie masz przy sobie karty EKUZ, a potrzebujesz pilnej opieki medycznej podczas podróży, możesz skontaktować się z Helfo. W przypadku takiej sytuacji, Helfo może wystawić certyfikat tymczasowy, który zostanie przesłany do placówki medycznej, w której się znajdujesz. Certyfikat tymczasowy jest równoważny z kartą EKUZ w wersji papierowej i zapewnia takie same uprawnienia.

Jeśli potrzebujesz pilnego certyfikatu tymczasowego, skontaktuj się z Helfo w godzinach otwarcia, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30. Certyfikat ten może być również wydany z mocą wsteczną.

Kontakt z Helfo: Telefon: +47 23 32 70 00 Faks: +47 33 34 73 73

 • II. Karta S1 znana również jako Karta Rezydenta, jest dokumentem, który umożliwia dostęp do opieki zdrowotnej w kraju ojczystym dla osób, które są ubezpieczone w systemie opieki społecznej w Norwegii.

Przykład: Jeżeli przebywasz poza granicami Polski i pracujesz za granicą, przestajesz być członkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Dlatego, jeśli pracujesz w Norwegii, powinieneś złożyć wniosek o kartę S1, aby móc leczyć się w Polsce, korzystając ze swojego ubezpieczenia norweskiego. Również Twoja żona oraz niepełnoletnie dzieci mogą skorzystać z tej karty.

Korzyści Karty S1:

 1. Pełne pokrycie kosztów: Posiadacze Karty S1 mają zagwarantowane pełne pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w kraju, w którym mieszkasz lub w kraju rodzimym. (Dostęp do specjalistycznych usług: Karta S1 obejmuje również dostęp do specjalistycznych usług medycznych, takich jak leczenie chorób przewlekłych, rehabilitacja czy opieka długoterminowa.
 2. Transport sanitarny: W przeciwieństwie do EKUZ, Karta S1 obejmuje również koszty transportu sanitarnego, co oznacza, że w razie potrzeby można skorzystać z ewakuacji medycznej lub transportu powrotu do kraju.

Ograniczenia Karty S1:

 1. Ograniczony zakres: Karta S1 obowiązuje tylko w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a więc nie zapewnia takiej ochrony w przypadku podróży do innych regionów świata.
 2. Konieczność weryfikacji (warunki uzyskania karty S1): W celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, należy złożyć wniosek o kartę S1 w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Po zatwierdzeniu wniosku osoba automatycznie staje się częścią norweskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Dzieje się tak na mocy porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Norweskie władze, tak jak w każdym innym kraju, sprawdzają jedynie, czy wnioskodawca spełnia warunki, czyli ustalają, gdzie znajduje się centrum życia danej osoby i czy posiada ubezpieczenie społeczne w Norwegii.

Procedury administracyjne: Uzyskanie Karty S1 i związane z nią formalności administracyjne może być czasochłonne i wymagać dodatkowych działań.

Zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak i Karta S1 mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia. Karta EKUZ jest dostępna dla obywateli EOG i Szwajcarii, oferując podstawową ochronę zdrowia w nagłych sytuacjach w innych krajach europejskich. Karta S1 natomiast jest przeznaczona dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Norwegii i zapewnia pełne pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w kraju, w którym są Twoje interesy życiowe, jak rodzina, mieszkanie.

Przed podróżą zawsze warto sprawdzić szczegóły i zasady obowiązujące w danym kraju, aby być odpowiednio zabezpieczonym i zapewnić sobie spokój.

UBEZPIECZENIE PRYWATNE PODRÓŻNE WRAZ Z KARTĄ EKUZ?

Karta EKUZ jest podstawowym dokumentem, który umożliwia dostęp do opieki medycznej w nagłych sytuacjach w innych krajach europejskich. Jednak pomimo korzyści, jakie niesie ta karta, istnieją sytuacje, w których warto rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia prywatnego podróżnego, które zapewnia:

 1. Szerszy zakres ochrony: Ubezpieczenie prywatne podróżne zapewnia często szerszy zakres ochrony niż EKUZ. Obejmuje dodatkowe korzyści, takie jak transport sanitarny, opieka dentystyczna, odwołanie podróży, utrata bagażu czy pomoc prawna. W ten sposób poszerza nasze zabezpieczenie w przypadku nagłych sytuacji medycznych lub innych zdarzeń podczas podróży.
 2. Pokrycie kosztów, których EKUZ nie obejmuje: EKUZ i Karta S1 mają swoje ograniczenia pod względem pokrywania niektórych kosztów medycznych. Na przykład, koszty transportu sanitarnego, opieki stomatologicznej lub leków na receptę mogą nie być w pełni objęte. Ubezpieczenie prywatne podróżne może zapewnić dodatkową ochronę finansową na pokrycie tych kosztów.
 3. Opieka medyczna poza krajami EOG: EKUZ obowiązuje w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Jeśli planujemy podróż poza ten obszar, ubezpieczenie prywatne podróżne będzie konieczne do uzyskania pomocy medycznej w podróży.
 4. Elastyczność i dodatkowe usługi: Ubezpieczenie prywatne podróżne oferuje często elastyczne warunki, takie jak dostępność usług telemedycyny, pomoc 24/7 czy możliwość przedłużenia okresu ubezpieczenia. Może również oferować inne korzyści, takie jak pokrycie kosztów leczenia nieobjętych przez EKUZ. Ubezpieczenie prywatne podróżne może obejmować leczenie stomatologiczne, rehabilitację, leki na receptę oraz koszty transportu sanitarnego. Daje to większą pewność, że niezależnie od rodzaju schorzenia czy potrzeby medycznej, będziemy objęci kompleksową opieką zdrowotną.

Dodatkowo, ubezpieczenie prywatne podróżne może zapewniać wsparcie w przypadku utraty dokumentów podróżnych, kradzieży lub uszkodzenia bagażu. Oferuje także możliwość zabezpieczenia od kosztów odwołania lub zmiany planów podróży w sytuacjach nagłych lub nieprzewidzianych.

Kolejną ważną korzyścią jest elastyczność polis ubezpieczeniowych. Możemy dostosować ubezpieczenie prywatne podróżne do naszych indywidualnych potrzeb i rodzaju podróży. Możemy wybrać odpowiednią wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, dodatkowe opcje, takie jak sporty ekstremalne czy podróże służbowe. To pozwala nam na dostosowanie ubezpieczenia do naszej sytuacji i zapewnienie sobie maksymalnego bezpieczeństwa podczas podróży.

Warto również podkreślić, że ubezpieczenie prywatne podróżne może być bardziej reaktywne w przypadku sytuacji awaryjnych. Często oferuje szybszy dostęp do opieki medycznej, skrócone terminy oczekiwania na konsultacje i badania oraz większą elastyczność w wyborze placówki medycznej. To oznacza, że w razie nagłej potrzeby będziemy mogli szybko uzyskać odpowiednią opiekę medyczną, bez zbędnych opóźnień.

Podsumowując, ubezpieczenie prywatne podróżne oferuje elastyczne warunki, dodatkowe usługi medyczne, pokrycie kosztów leczenia nieobjętego przez EKUZ, ochronę bagażu oraz możliwość dostosowania polisy do naszych potrzeb. Jest to wartościowe uzupełnienie zapewniające większy poziom ochrony i spokój umysłu podczas podróży.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o kartę S1 i kartę EKUZ? Skontaktuj się z nami lub zamów już dziś wniosek o wybraną kartę.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK