Zmiany w podatkach w 2023 r.

Mar 3, 2023

W 2023 r. rząd Norwegii wprowadził obniżenie rachunków za prąd o połowę oraz podatku paliwowego, a także zwiększenie zasiłków i podniesienie minimalnej emerytury. Zmiany te mają znaczący wpływ na norweską gospodarkę i będą odczuwalne przez wszystkich w kraju. Dodatkowo osobom ze statusem pendler Skatteetaten zmniejszył o połowę wkład własny na podróże, a także zwiększył stawkę za pokonany kilometr na dojazd do pracy. Więcej na ten temat napisaliśmy poniżej. Jakie jeszcze zmiany w Norwegii w 2023 r.?

Podatek od osób fizycznych

System podatkowy w Norwegii opiera się na skali proporcjonalnej, co oznacza, że progi podatkowe rosną razem z dochodem. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Podatek osób fizycznych wynosi 22,0% od wynagrodzenia. Oprócz podatku dochodowego jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Stawka na ubezpieczenie społeczne w 2023 r. wynosi 7,9% od wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń chorobowych, od dochodów emerytalnych 5,1%. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, stawka na ubezpieczenie społeczne uzależniona jest od zysku w jednoosobowych firmach i wynosi 11,1%. Dolna granica płacenia składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 69 650 NOK (2023 r.).

PROGI PODATKOWE W NORWEGII 2023 r.

W Norwegii obowiązują dwa progi podatkowe. Dla północnej Norwegii w okręgach Trømso i Finnmark stawka  wynosi 18,5%, w pozostałych częściach Norwegii stawka podatku dochodowego to 22%. Jako pracownik zagraniczny możesz być objęty 25% podatkiem źródłowym tzw. Kildeskatt.

Dodatkowo stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodów, oznacza to, że płacisz większy podatek od wypracowanej nadwyżki, w zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujesz. Podatek dochodowy został obniżony dla dochodów poniżej 750 000 NOK, natomiast zwiększony dla dochodów powyżej 750 000 NOK rocznie.

Progi podatkowe w Norwegii na 2023 r.:

 • Pierwszy próg podatkowy do 198 350 NOK – 1,7%
 • Drugi próg podatkowy do 279 150 NOK-dopłata 4,0%
 • Trzeci próg podatkowy do 642 950 NOK-dopłata 13,5% 
 • Czwarty próg podatkowy do 926 800 NOK-dopłata 16,5%
 • Piąty próg podatkowy dla dochodów brutto powyżej 1 500 000
  NOK – 17,5%.

PODATEK OD MAJĄTKU

Wzrosła stawka podatku dla aktywów do 20 mln z 0,95% do 1%, co oznacza wzrost podatku od majątku o 5 000 NOK na każdy kolejny 1 milion koron majątku.
Niezmieniona pozostaje stawka podatkowa dla aktywów powyżej 20 mln, która wynosi 1,1%. Nie zmienia się także odliczenie podstawowe w wysokości 1,7 mln NOK.

ZMIANY W STATUSIE PENDLER

Status pendler jest to ulga na pokrycie kosztów utrzymania w Norwegii.
Rozliczanie się w statusie pendler w 2023 r. jest korzystniejsze niż w poprzednim roku. Rząd obniżył koszty wkładu własnego z 23 900 NOK do 14 tys. NOK, co oznacza, że odpis za podróże może się okazać korzystniejsze. Także stawka za pokonany kilometr podwyższono z 1,56 NOK do 1,65 NOK.

Obniżony wkład własny i podwyższona stawka za kilometr dojazdu do pracy sprawia, że więcej osób skorzysta z odliczeń ze statusu pendler za rok 2022.

Tak samo, jak w zeszłym roku, należy przy tym pokazać trzy pełne podróże między Polską a Norwegią. Możemy również okazać koszty za zakwaterowanie oraz energię elektryczną, jednak nie odliczymy tych kosztów, kiedy pracujemy i mieszkamy co najmniej dwa lata w tej samej komunie.

Jakie ulgi można uwzględnić w rozliczeniu?

Oprócz statusu pendler w rozliczeniu możesz odpisać dojazdy do pracy, odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce. Jeśli posiadasz dzieci, możesz odliczyć koszty za przedszkole, żłobek, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy sportowe. Rozliczenie to dotyczy dzieci do 12 roku życia.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKU ZA 2022 ROK

Na stronie Skatteetaten możesz sprawdzić kalendarz terminów obowiązujący podatników za rozliczenie się z podatku za 2022 rok.

14.03.2023 r.
Skatteetaten rozpoczyna wysyłanie papierowych i elektronicznych wstępnych rozliczeń podatkowych, czyli Skattemeldingu.

04.04.2023 r.

Do 04.04.2023 każdy podatnik powinien otrzymać z urzędu wstępne rozliczenie podatkowe.

 22.03.2023 r.
Skatteetaten  rozpoczyna wysyłkę wyników rozliczeń podatkowych, czyli Skatteoppgjør 

31.03.2023 r.

Do tego terminu każdy już powinien otrzymać rozliczenie podatkowe ze Skatteetaten.

30.04.2023 r.
Do tego terminu możesz złożyć wniosek o przedłużenie terminu składania rozliczenia podatku. Termin, do którego możesz wydłużyć termin składania rozliczenia podatku to koniec maja 2023 r. 

02.05.2023 r.
Termin złożenia papierowego zeznania podatkowego oraz elektronicznego, jeżeli nie przedłużyłeś go do końca maja 2023 r.

 31.05.2023 r.
Termin na uregulowanie niedopłaty do podatku bez doliczenia dodatkowych odsetek

 29.06.2023 r.
Termin wysyłki ostatniej tury wyników rozliczeń podatkowych przed okresem letnim

 16.08.2023 r.
Termin wysyłki pierwszej, jesiennej tury wyników rozliczeń podatkowych

Potrzebujesz konsultacji w sprawach podatkowych lub rozliczenia podatkowego za rok 2023? Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. Rozliczymy Twój podatek uwzględniając wszystkie należne Ci ulgi, dzięki którym obniżysz swój podatek do zapłaty lub otrzymasz zwrot nadpłaty podatku ze Skatteetaten.

Osoby prywatne, które prowadziły działalność gospodarczą jednoosobową w 2023 r., mają inne terminy, tym osobom urząd może wysłać w ostatniej turze informacje o możliwości złożenia rozliczenia rocznego i termin rozliczenia przypada na 31 maj 2023 r.

Jeśli masz pytania na temat rozliczeń podatkowych, chcesz sprawdzić poprawność swojego rozliczenia, skontaktuj się z nami lub możesz zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie.

Artykuł ten ma na celu przedstawienie informacji ogólnych i nie powinieneś polegać na nim jako źródle informacji. Wskazana jest konsultacja z ekspertem lub doradcą w tej dziedzinie przed wykonaniem jakichkolwiek działań wspomnianych w tej publikacji. Zachęcamy do konsultacji z naszymi specjalistami pod numer telefonu podany na stronie lub do skorzystania z formularza kontaktowego, lub maila.

0 Comments

OFFER FOR PRIVATE CLIENTS

 • Registration of residence in Norway (SUA)
700  NOK
 • Registration of moving to Norway
800 NOK
 • Registration of moving inside Norway
400 NOK
 • Registration of moving from Norway
500 NOK
 • Creation of a profile on Altinn, ordering of MinID codes
300 NOK
 • Recovering your Altinn password
300 NOK
 • Amendment to the flat rate tax (skattekort)
300 NOK
 • Consultation on the flat rate tax
From 300 NOK
 • Requesting for flat rate tax (skattekort) for persons with a D number
600 NOK
 • Buypass order
600 NOK
 • Help with creating a Norwegian CV
From 500 NOK
 • Help with creating a norwegian letter of motivation
From 750 NOK
 • Accompanying the visit (SUA, NAV, bank etc.)
900 NOK / hour
 • Writing a dismissal notice
500 NOK
 • Termination of a contract with any company
300 NOK
 • Transfer of insurance to another company, registration to another person
400 NOK
 • Obtaining insurance quotes
600 NOK
 • Bank account registration
250 NOK
 • Contact with a bank
From 300 NOK
 • Helping with unlocking bankID
300 NOK
 • Ordering bankID
300 NOK
 • Checking and preliminary translation of the Altinn message
From 250 NOK
 • Getting bostedsatest
500 NOK
 • Application to the lønnsgaranti when a company goes bankrupt
1800 NOK
 • Requesting for payment of back pay/feriepenger
1800 NOK